Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:20
 2. Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:15
 3. Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:14
 4. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:12
 5. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:11
 6. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:10
 7. Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych lub braku zaświadczenia o ukończeniu warsztatów
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:05
 8. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:04
 9. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:03
 10. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
  Data modyfikacji: 07-12-2021 14:02
Wersja XML