Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dostęp do informacji publicznej
  Data modyfikacji: 03-04-2020 11:37
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Data modyfikacji: 01-04-2020 14:02
 3. Zgłoszenia budowlane - 2020 rok
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:37
 4. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 19 marca 2020 r. znak: PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:23
 5. Wykaz wniosków zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Data modyfikacji: 31-03-2020 11:29
 6. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania firmie Sudpack Kłobuck Sp. z o.o. ul. Drukarska 8, 42-100 Kłobuck zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji.
  Data modyfikacji: 30-03-2020 14:17
 7. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu w sprawie stypendium przyznawanego studentom uczelni medycznych kierunku lekarskiego.
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:30
 8. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr IR.272.1.2.2020 pn. Mechaniczne ścinanie poboczy oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich
  Data modyfikacji: 27-03-2020 12:11
 9. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Data utworzenia: 26-03-2020 14:39
 10. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr IR.272.1.1.2020 pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Data modyfikacji: 20-03-2020 12:18
Wersja XML