Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 02-07-2020 14:35
 2. Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 124/6 o pow. łącznej 0,0119 ha, obręb Płaczki jednostka ewidencyjna Popów
  Data modyfikacji: 02-07-2020 13:37
 3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania za zajęcie działki nr 112/2 obręb Płaczki pod realizację inwestycji drogowej
  Data modyfikacji: 02-07-2020 13:34
 4. Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Data modyfikacji: 30-06-2020 15:30
 5. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 30-06-2020 12:23
 6. Protokoły z obrad Sesji Rady Powiatu
  Data modyfikacji: 30-06-2020 12:16
 7. Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - działka nr 4435/8, obręb Kłobuck
  Data modyfikacji: 30-06-2020 11:40
 8. Petycje, interpelacje
  Data modyfikacji: 29-06-2020 14:49
 9. Interpelacje
  Data modyfikacji: 29-06-2020 14:48
 10. Petycje
  Data modyfikacji: 29-06-2020 14:32
Wersja XML