Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy przejęcia nieruchomości po zlikwidowanym przedsiębiorstwie Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe dz. 87/1 ob. Kuźniczka
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:06
 2. Dot. uznania za mienie gromadzkie/gminne nieruchomości ob. Zagórze dz. 760-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:04
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kłobuckiego dla gmin: Kłobuck, Krzepice, Opatów..
  Data modyfikacji: 09-12-2019 14:41
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa udzielenia kredytu - 2 części
  Data modyfikacji: 09-12-2019 14:38
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Data modyfikacji: 09-12-2019 10:05
 6. Zarządzenie Starosty Kłobuckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku
  Data modyfikacji: 06-12-2019 14:43
 7. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów z dróg połozonych na terenie powiatu kłobuckiegow trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczanie ich na parking
  Data modyfikacji: 06-12-2019 13:06
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kłobuckiego dla gmin: Kłobuck, Krzepice..
  Data modyfikacji: 05-12-2019 14:12
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja dachu warsztatów oraz zabudowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku ul. Zamkowa 6
  Data modyfikacji: 05-12-2019 14:06
 10. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
  Data modyfikacji: 05-12-2019 13:57
Wersja XML