Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 27-01-2020 13:30
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kłobuckiego dla gmin: Kłobuck, Krzepice...
  Data modyfikacji: 27-01-2020 11:32
 3. Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr 16/7, 51/7 o pow. łącznej 0,0179 ha, obręb Marianów jednostka ewidencyjna Popów
  Data modyfikacji: 24-01-2020 08:57
 4. Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr 36/1, 38/1, 71/1 i 73/1 o pow. łącznej 0,0205 ha, obręb Marianów ...
  Data modyfikacji: 24-01-2020 08:55
 5. Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr 40/1, 75/1 i 75/3 o pow. łącznej 0,0388 ha, obręb Marianów...
  Data modyfikacji: 24-01-2020 08:53
 6. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Data modyfikacji: 23-01-2020 12:21
 7. Wykaz decyzji zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Data modyfikacji: 21-01-2020 13:39
 8. Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych nr.501/6,501/4 obręb Wręczyca Wielka
  Data modyfikacji: 20-01-2020 14:48
 9. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.026.2019.G z dnia 20 stycznia 2020 r.
  Data modyfikacji: 20-01-2020 13:47
 10. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu Rady Powiatu w sprawie godzin pracy aptek
  Data modyfikacji: 20-01-2020 09:58
Wersja XML