Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 4 części

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf

 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZestawienie załączników nr 2-3 do swz.doc

PDFZałącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - identyfikator postępowania na miniPortalu..docx

Wersja XML