Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do konsultacji - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów

Strona archiwalna

 

Zapraszam do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego pn.:

Uchwała Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 771/2021 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia  15.10.2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.

 

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

 

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13,  42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres:   z dopiskiem:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień  15.10.2021 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu  21.10.2021 roku.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.

Informacje z przebiegu konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

 

Pliki do pobrania:

Wersja XML