Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy - Udzielenie i obsługa kredytów dla Powiatu Kłobuckiego - 2 części

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.-sig.pdf

ZIPTreść zapytań oraz wyjaśnienia do zapisów SWZ.zip

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFTreść zapytań oraz wyjaśnienia do zapisów SWZ. Modyfikacja treści SWZ.pdf

PDFFormularz klienta.pdf

PDFBILANS I R-EK ZYSKÓW I STRAT 2020 ZOZ.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

PDFSWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 1..pdf

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 2..pdf

DOCXZałącznik nr 2 do SWZ- wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ -wzór ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam..docx

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ - identyfikator postępowania na miniPortalu..docx

 

ZIPDokumentacja dotycząca sytuacji finansowej - część 1 z 3.zip

ZIPDokumentacja dotycząca sytuacji finansowej - część 2 z 3.zip

ZIPDokumentacja dotycząca sytuacji finansowej - część 3 z 3.zip

Wersja XML