Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf

 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia..pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFModyfikacja treści SWZ..pdf

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia 15.09.2021 r..pdf

PDFZałacznik nr 2 do SWZ - projekt umowy 15.09.2021 r..pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

PDFSWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ- wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ -wzór ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam..docx

DOCXZałącznik nr 7 do SWZ - identyfikator postępowania na miniPortalu..docx

Wersja XML