Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy - Remont obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice, gm. Krzepice

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ.pdf

 

DOCZestawienie zał. nr 2-3 do swz..doc

PDFZałącznik nr 4 do swz - wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 5 do swz - Identyfikator postępowania.docx

 

DOCzestawienie_sst.doc

DOCsst_umocnienie_stozkow.doc

DOCsst_malowanie_stali_ocynkowanej.doc

DOCsst_rozbiorka_elementow_drogowych_obiektow.doc

PDFremont_liswarta_krzepice_remont.pdf

DOCsst_czyszczenie_stali.doc

PDFremont_liswarta_krzepice_inwentaryzacja.pdf

DOCsst_zab_szlamen-pcc.doc

DOCsst_wymagania_ogolne.doc

PDFprzedmiar.pdf

PDFopis_do_pzt_pb_remont_liswarta.pdf

Wersja XML