Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb podstawowy - Remont obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice, gm. Krzepice

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia -sig.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

PDFSWZ.pdf

DOCZestawienie zał. nr 2-3 do swz..doc

PDFZałącznik nr 4 do swz - wzór umowy..pdf

PDFZałącznik nr 5 do swz - Identyfikator postępowania.pdf

DOCzestawienie_sst.doc
DOCSST_Zab_szlamen PCC.doc
DOCSST_Wymagania_ogolne.doc
DOCSST_Umocnienie_stozkow.doc
DOCSST_Rozbiorka_elementow_drogowych_obiektow.doc
DOCSST_Malowanie_stali_ocynkowanej.doc
DOCSST_Czyszczenie_stali.doc
PDFRemont_Liswarta_Krzepice_Remont.pdf
PDFRemont_Liswarta_Krzepice_Inwentaryzacja.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFOPIS_DO_PZT_PB_Remont_Liswarta.pdf
 

 

Wersja XML