Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami


W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z późn.zm.) informuję, że w Starostwie Powiatowym w Kłobucku - Koordynatorem do spraw dostępności jest:

 

Pani Anna Tukajska-Drzazga - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa
tel. 34 310 95 18 (bezpośredni) bądź 34 310 09 00 (sekretariat Starostwa)
e-mail: starostwo@klobuck.pl

PDFZarządzenie Nr Or.120.30.2020.VII.pdf

 

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf

 

Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego


W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku za pośrednictwem:

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Renatę Zielonkę, przeszkoloną w zakresie podstawowej znajomości języka migowego, nr pokoju: 25 - parter, nr kontaktowy: 34/ 310 95 25


Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Starostwie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Wersja XML