Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

DATA WPŁYWU PETYCJI

WNOSZĄCY PETYCJĘ PRZEDMIOT PETYCJI TERMIN ROZPATRZENIA PETYCJI PETYCJA ODPOWIEDŹ
10.04.2019 r. Mieszkańcy wsi Kule Petycja w sprawie poprawy stanu drogi powiatowej nr 2014 S relacji Wąsosz - Trzebca 10.07.2019 r. PDFPetycja.pdf

PDFOdpowiedź na petycję.pdf

PDFOdpowiedź na petycję 20190701.pdf

08.03.2018 r. Mieszkańcy ul. Dębiecznej w Truskolasach

Petycja w sprawie ograniczenia tonażu ciężarówek na ul. Dębiecznej w Truskolasach

08.06.2018 r. PDFPetycja.pdf PDFOdpowiedź na petycję.pdf
17.11.2015 r. Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza:
radcę prawnego Jacka Świecę
Petycja w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów 17.02.2016 r. PDFPetycja.pdf PDFOdpowiedź na petycję.pdf
Wersja XML