Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Strona archiwalna

 


PDFTreść zapytań oraz wyjaśnienia do zapisów siwz. Informacja o modyfikacji treści siwz.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFTreść zapytań oraz wyjaśnienia do zapisów SIWZ..pdf

PDFUchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego..pdf

PDFSprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Społecznej w Kłobucku za rok 2019..pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..pdf

DOCZałączniki Nr 2-4 do siwz.doc

 

7ZDokumenty.7z

 

7Zsprawozdania I kw 2019r.7z

7Zsprawozdania za IIIkw 2019r.7z

7Zsprawozdania za 2019r.7z

7Zsprawozdania II kw 2019r.7z

7Zsprawozdania I kw 2020r.7z

Wersja XML