Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

I N F O R M A C J E

 

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na obsługę Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Kłobuckim w roku 2022

 

PDFUlotka COVID.pdf

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

mający siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II nr 13

będzie obsługiwał

w trybie pracy zdalnej do odwołania

 

 

Informacja dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kłobuckim

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej, dla osób zainteresowanych, porady będą udzielane także stacjonarnie, w punktach udzielania nieodpłatnych porad prawnych, zlokalizowanych:

w Gminie Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20, Wręczyca Wielka (w budynku 
    Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wlk.) - od dnia 1 września 2021 roku

w Gminie Lipie, ul.Częstochowska 95, Lipie (w budynku Gminnego Ośrodka
   Kultury w Lipiu) - od dnia 6 września 2021 roku

Punkty w Kłobucku i Krzepicach, będą nadal udzielać porad zdalnie.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia e-audycji umieszczonych na kanale YouTube Powiatu Kłobuckiego dotyczących

 

 


W dniu 14 maja 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), która w art. 29 zmienia ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wprowadzone zmiany zakładają objęcie zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej również części przedsiębiorców. Uchwalony przepis art. 4 ust. 1 ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, że „nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku”. Przepis obowiązuje od dnia 16 maja 2020 roku. Został również uchylony przepis art. 3 ust. 2 tej ustawy, który stanowił, że: „Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.  

Zapraszamy do korzystania z dostępnej formy pomocy.

Numer telefonu kontaktowego: 34 310 95 12

 


 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną na terenie Polski nieodpłatna pomoc prawna w punktach zlokalizowanych w Gminie Wręczyca Wielka, Gminie Krzepice i Gminie Lipie świadczona będzie od dnia 4 stycznia 2021 roku do odwołania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PRACA ZDALNA).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie (DOCOświadczenie korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej.doc), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest złożenie oświadczenia ustnie, przez telefon.

 

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka – tel. 537 123 232, 533 565 638,

Godziny świadczenia pomocy:

 

Punkt w Gminie Krzepice – tel. 501 037 785,

Godziny świadczenia pomocy:

 

Punkt w Gminie Lipie – tel. 501 037 785,

Godziny świadczenia pomocy:

 

W przypadku punktu zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od poniedziałku do piątku świadczone będzie również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PRACA ZDALNA).

Godziny świadczenia pomocy
Poniedziałek 15:30 - 19:30 adw.kubik-twardowska@wp.pl tel.kom. 502 101 601  
Wtorek 15:30 - 19:30 dudek.sikora.adwokaci@gmail.com tel.kom. 664 010 776
Środa 15:30 - 19:30 adwokatnowicki@tlen.pl tel.kom. 695 623 151 Co druga środa od dn.13.01.2021
Środa 15:30 - 19:30 jkielichowski@wp.pl tel.kom. 509 534 194 Co druga środa od dn. 20.01.2021
Czwartek 15:30 - 19:30 kancelariaradca@prokonto.pl tel.kom. 514 048 070  
Piątek 15:30 - 19:30 ledwon.kancelaria@gmail.com tel.kom. 791 404 669  

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

 

Zgodnie z ustawą, uprawniona do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w jednym z wymienionych wcześniej punktów udzielających tych porad.

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu Kłobuckiego uruchomiono cztery punkty obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci, radcy prawni oraz osoby upoważnione, udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.          
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

           
Pomoc prawna polega na:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa

Wersja XML