Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok

- PDFUchwała Nr 4200_VI_21_2020.pdf

- PDFUchwała Nr 82_X_2019.pdf

- PDFUchwała nr 81_X_2019.pdf

- Uchwała Nr 4200/VII/214/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (PDFUchwała Nr 4200_VII_214_2019.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/213/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (PDFUchwała Nr 4200_VII_213_2019.pdf)

- Uchwała Nr 261/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (Uchwała Nr 261_2019.pdf)

- Uchwała Nr 260/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020-2030 (Uchwała Nr 260_2019.pdf)

Wersja XML