Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok

- Uchwała Nr 12/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 12_III_2018.pdf)

- Uchwała Nr 11/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029 (PDFUchwała Nr 11_III_2018.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/14/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Powiatu Kłobuckiego (PDF4200_VI_14_2019.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/13/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDF4200_VI_13_2019.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/199/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_199_2018.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/198/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (PDFUchwała Nr 4200_VII_198_2018.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/197/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4200_VII_197_2018.pdf)

- Uchwała Nr 1038/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (Uchwała Nr 1038_2018.pdf)

- Uchwała Nr 1037/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029 (Uchwała Nr 1037_2018.pdf)

Wersja XML