Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału – Lesław Siedlak

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 62, pok. 91

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami posiada następującą strukturę wewnętrzną:

1) stanowisko do spraw w szczególności wywłaszczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz postępowań w sprawach odszkodowań  za grunty zajęte pod drogi publiczne

tel. (34) 310 95 50, pok. 90

2) stanowisko do spraw ewidencjonowania,  i  regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

tel. (34) 310 95 50,  pok. 90

3) stanowisko do spraw gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności  oddawania nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie oraz  do wspólnot gruntowych  

tel. (34) 310 95 50, pok.  90

4) stanowisko do spraw gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności nabywania i zbywania nieruchomości

tel. (34) 310 95 62, pok.  91

5) stanowisko do spraw regulacji stanów prawnych nieruchomości Powiatu oraz do spraw użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

tel. (34) 310 95 38, pok. 92

 

Podstawowe zadania Wydziału:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

b) w zakresie gospodarki mieniem Powiatu:

c) w zakresie gospodarki gruntami rolnymi, wspólnot gruntowych i mienia gminnego:

Wersja XML