Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego

 

- Uchwała Nr 470/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2020 roku” (Uchwała Nr 470_2020.pdf)

- Uchwała Nr 340/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok (PDFUchwała Nr 340_2020.pdf)

- Uchwała Nr 984/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2018 roku" (Uchwała Nr 984_2018.pdf)

- Uchwała Nr 854/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (Uchwała Nr 854_2018.pdf)

- Uchwała Nr 687/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2017 roku" (Uchwała Nr 687_2017.pdf)

- Uchwała Nr 592/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (Uchwała Nr 592_2017.pdf)

- Uchwała Nr 425/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2016 roku" (Uchwała Nr 425_2016.pdf)

- Uchwała Nr 314/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (Uchwała Nr 314_2016.pdf)

Wersja XML