Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego

- Uchwała Nr 4200/VII/132/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku (PDFUchwała Nr 4200_VII_132_2020_1_akt.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/66/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok (PDFUchwała Nr 4200_VII_66_2020.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/151/2019 z dnia 23 września 2019 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (PDFUchwała Nr 4200_VII_151_2019 .pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/60/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok (PDFUchwała Nr 4200_VII_60_2019.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/154/2018 z dnia 18 września 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku (PDFUchwała Nr 4200_VII_154_2018.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/71/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok (PDFUchwała Nr 4200_VII_71_2018.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/182/2017 z dnia 25 września 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku (PDFUchwała Nr 4200_VII_182_2017.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/73/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok (PDFUchwała Nr 4200_VII_73_2017.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/144/2016 z dnia 16 września 2016 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kłobucku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku (PDFUchwała Nr 4200_VII_144_2016.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/53/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok (PDFUchwała Nr 4200_VI_53_2016.pdf)

- Uchwała Nr 4200/153/VI/2015 z dnia 3 września 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kłobucku informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (PDFUchwała Nr 4200_153_VI_2015.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/67/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2014 rok (PDFUchwała Nr 4200_VI_67_2015.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/178/2014 z dnia 9 września 2014 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kłobucku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku (PDFUchwała Nr 4100_VI_178_2014.pdf)

Wersja XML