Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

- Program ochrony środowiska dla Powiatu Kłobuckiego (PDFProgram ochrony środowiska.pdf)
- Załącznik nr 1 - Szczegółowe wytyczne do gminnych programów ochrony środowiska (PDFZałącznik nr 1.pdf)
- Załącznik nr 1a - Zestawienie celów i priorytetów ekologicznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2004-2011 (PDFZałącznik nr 1a.pdf)

 

- Uchwała Nr 65/VI/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego" (PDFUchwała Nr 65_VI_2011.pdf)

 

- Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego (PDFPlan gospodarki odpadami.pdf)

- Wykaz firm, które posiadają zezwolenia na działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin powiatu kłobuckiego (PDFZałącznik 3_1.pdf)

- Lista przepisów wynikających z przepisów z zakresu gospodarki odpadami (PDFZałącznik 3_2.pdf)

- Lista przepisów wynikających z przepisów z zakresu gospodarki odpadami (PDFZałącznik 3_3.pdf)

- Wykaz najważniejszych zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu kłobuckiego (wg danych ankietowych) (PDFZałącznik 6_1.pdf)

- Zestawienie ilosci zagospodarowanych odpadów wg kodów odpadów oraz wg metod zagospodarowania (PDFZałącznik 6_2.pdf)

- Wykaz firm zajmujacych sie demontażem i usuwaniem odpadów azbestowych (PDFZałącznik 6_3.pdf)

Wersja XML