Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

  

 

I N F O R M A C J A

W związku z awarią centrali telefonicznej kontakt z Wydziałem Komunikacji i Transportu możliwy jest
pod numerem telefonu - 511 182 634

 

Informujemy, że mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, w Wydziale Komunikacji i Transportu zachowana jest ciągłość pracy
i realizacja wszelkich zadań merytorycznych.   

Dbając o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników obecność w Wydziale Komunikacji i Transportu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego możliwa jest tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu przez elektroniczny system rezerwacji wizyt w Wydziale
pod adresem: http://www.bezkolejki.eu/powiatklobucki lub umówieniu telefonicznym tel. (34) 321 45 00, 511 182 634.

 

Elektroniczny system rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku jest dostępny pod następującym adresem:
 
 

 
Jak załatwić sprawę
 

Wydział Komunikacji i Transportu - dane kontaktowe

I. Rejestracja pojazdów

PDFWykaz opłat administracyjnych (26.09.2022).pdf (152,84KB)
PDFOpłata skarbowa.pdf (244,82KB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (65,27KB)

VI. Pojazdy usunięte z drogi

VII. Zarządzanie ruchem na drogach


 
 

I. Rejestracja pojazdów


Sprawdź czy możesz odebrać dowód rejestracyjny

 1. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
 2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
 3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
 4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 5. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 6. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 7. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części w celu umożliwienia odpowiednich badań
 8. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
 9. Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego
 10. Wyrejestrowanie pojazdu
 11. Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
 12. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)
 13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 14. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela
 15. Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych
 16. Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
 17. Wydanie tablic indywidualnych
 18. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
 19. Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 20. Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
 21. Wpis/Wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym
 22. Wpis/Wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 23. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
 24. Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe
 25. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
 26. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 27. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 28. Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 29. Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego z depozytu po upłynięciu terminu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 30. Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego

do góry 

II. Prawa jazdy


Sprawdź czy możesz odebrać prawo jazdy

 1. Ponowne ubieganie się o prawo jazdy / pozwolenie na kierowanie tramwajem

III. Transport


 1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
 2. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
 3. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - osób,rzeczy

IV. Ośrodki szkolenia kierowców / Instruktorzy / Wykładowcy


 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Aktualizacja danych dotyczących wpisu ośrodka szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej
 3. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 5. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań
 6. Przekazanie informacji o podjęciu / zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych
 7. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
 8. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
 9. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta
 10. Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych lub braku zaświadczenia o ukończeniu warsztatów
 11. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 12. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy
 13. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
 14. Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
 15. Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
 16. Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach
V. Stacje kontroli pojazdów / Diagności

 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 2. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 3. Aktualizacja danych dotyczących wpisu stacji kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej

 do góry

VI. Pojazdy usunięte z drogi


Procedura odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
 

INFORMACJA
 

PARKING STRZEŻONY STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁOBUCKU
 

Adres:

ul. Targowa 18

42-141 Przystajń

Powiatowy Zarząd Dróg tel. 34 319 11 42

Wydział Komunikacji i Transportu w Kłobucku tel. 34 321 45 08
 

Godziny przyjęcia pojazdu: całą dobę przez siedem dni w tygodniu

Godziny wydania pojazdu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500
 

ODBIÓR POJAZDU:

 1. Właściciel/osoba uprawniona zgłasza się po odbiór pojazdu na parking strzeżony.
 2. Właściciel/osoba uprawniona dokonuje opłatę na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
 3. Właściciel/osoba uprawniona zgłasza się do Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku wraz z uiszczoną opłatą w celu otrzymania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.
 4. Osoba uprawniona do wydania pojazdu po okazaniu przez właściciela/osobę uprawnioną potwierdzenia wpłaty i zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego z Policji - wydaje pojazd z parkingu strzeżonego w Przystajni, ul. Targowa 18

do góry

VII. Zarządzanie ruchem na drogach

do góry

VIII. Publiczny Transport Zbiorowy

INFORMACJA

Zmiana rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej Popów – Kłobuck (PDFRozkład ITER TRANS (obowiązuje od 01.10.22 do 31.12.22.pdf (474,91KB))

Rozkład jazdy ważny od dnia 01.10.2022 r. – do dnia 31.12.2022 r., autobus kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).

 


INFORMACJA

Nowa linia komunikacyjna użyteczności publicznej na terenie powiatu kłobuckiego, na którą Powiat Kłobucki zawarł umowę z niżej wymienionym przewoźnikiem:

ITER – TRANS Paweł Leśnikowski z siedzibą w Ostrowach nad Okszą, ul. Kasztanowa 37, 42-122 Ostrowy nad Okszą.

   linia komunikacyjna: Biała - (przez Kamyk-Kłobuck) - Grodzisko (PDFITER TRANS - Biała-Grodzisko.pdf (468,18KB))

Rozkład jazdy ważny jest od dnia 01.09.2022 r. – do dnia 31.12.2022 r. Autobus kursować będzie od poniedziałku do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).

 


 

INFORMACJA

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej na terenie powiatu kłobuckiego, na które Powiat Kłobucki zawarł umowy z niżej wymienionymi przewoźnikami.

a) Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym DEMEX 2 Krzysztof Włóczyk z siedzibą Borowe,
ul. Wręczycka 133, 42-133 Węglowice, na linii:

b) Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna,
ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa, na linii:

c) Panem Pawłem Leśnikowskim, ITER – TRANS Paweł Leśnikowski z siedzibą w Ostrowach nad Okszą,
ul. Kasztanowa 37, 42-122 Ostrowy nad Okszą, na linii:

Rozkłady jazdy ważne są od dnia 10.01.2022 r. – do dnia 31.12.2022 r., autobusy kursują od poniedziałku
do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).

 


INFORMACJA
            Informuję, że z dniem 20 grudnia  2021 r. zostały zawieszone przewozy autobusowe użyteczności publicznej na liniach:

 

JANIKI – KŁOBUCK

RĘBIELICE KRÓLEWSKIE – KRZEPICE

PRASZCZYKI - KRZEPICE

PRZYSTAJŃ – KŁOBUCK

JULIANÓW – KŁOBUCK

POPÓW – KŁOBUCK

Powyższe wynika z nowych obostrzeń obowiązujących w kraju.

O wszelkich zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.

 


INFORMACJA

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostały podpisane przez Starostę Kłobuckiego Henryka Kiepurę oraz Członka Zarządu Macieja Biernackiego aneksy, przedłużające umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., na świadczenie usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych powiatu kłobuckiego.

Aneksy zostały podpisane z operatorami:

- Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna, ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa na linii:

- Panem Kazimierzem Wystalskim, ZAKŁAD USŁUGOWY „TEST – PAKT” z siedzibą w Przystajni, ul. Leśna 17, 42-141 Przystajń, na linii:

- Panem Pawłem Leśnikowskim,  ITER – TRANS Paweł Leśnikowski z siedzibą w Ostrowach nad Okszą, ul. Kasztanowa 37, 42-122 Ostrowy nad Okszą, na linii:

Rozkłady jazdy ważne są od dnia 01.09.2021 r – do dnia 31.12.2021 r., autobusy kursują od poniedziałku do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).

 


do góry