Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

Jak załatwić sprawę
 

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - dane kontaktowe

 

1. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

3. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

4. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

5. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

6. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

7. Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

8. Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

9. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

10. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

11. Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

12. Wydanie dziennika budowy

13. Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

14. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

15. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego

16. Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

do góry

Wersja XML