Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata skarbowa

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635) od dnia 1 stycznia 2007 roku zapłatę opłaty skarbowej za czynności wymienione w cytowanej ustawie dokonuje się w:

- kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6,
- na rachunek Urzędu Gminy w Kłobucku: Bank Spółdzielczy Kłobuck 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001.

Wersja XML