Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok

- Uchwała Nr 4100/VI/33/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.569.989 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4100_VI_33_2013.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/25/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4100_VI_25_2013.pdf)

- Uchwała Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 181_XVIII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 180_XVIII_2012.pdf)

- Uchwała Nr 504/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok (PDFUchwała Nr 504_2012.pdf)

- Uchwała Nr 502/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 (PDFUchwała Nr 502_2012.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/246/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4100_VI_246_12.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/252/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.569.989 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4100_VI_252_12.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/256/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 (PDFUchwała Nr 4100_VI_256_12.pdf)

Wersja XML