Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok

- Uchwała Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (Uchwała Nr 22_III_2010.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4100_VI_11_2011.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.330.942 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4100_VI_4_2011.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/210/2010 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4100_VI_210_2010.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/212/2010 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 (PDFUchwała Nr 4100_VI_212_2010.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/214/2010 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliowści sfinansowania deficytu w kwocie 4.330.942 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4100_VI_214_2010.pdf)

Wersja XML