Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu Kłobuckiego

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w Kłobucku
złożone w 2020 roku

•  Henryk Kiepura (PDFH_Kiepura.pdf)
•  Maciej Biernacki (PDFM_Biernacki - 2020.pdf)
•  Józef Borecki (PDFJ_Borecki - 2020.pdf)
•  Zdzisława Kall (PDFZ_Kall - 2020.pdf)
•  Krzysztof Nowak (PDFK_Nowak - 2020.pdf, PDFK_Nowak - 2020 - stan na dzień 28.05.2020.pdf, PDFK_Nowak - 2020 - stan na dzień 26.06.2020.pdf)

 

 

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w Kłobucku
złożone w 2019 roku

•  Henryk Kiepura (PDFH_Kiepura.pdf)
•  Maciej Biernacki (PDFM_Biernacki - 2019.pdf)
•  Józef Borecki (PDFJ_Borecki - 2019.pdf)
•  Zdzisława Kall (PDFZ_Kall - 2019.pdf)
•  Krzysztof Nowak (PDFK_Nowak - 2019.pdf)

 

 

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w Kłobucku
złożone w 2018 roku

•  Henryk Kiepura (PDFH_Kiepura - 2018.pdf), PDFH_Kiepura - koniec kadencji.pdf,PDFH_Kiepura - początek kadencji.pdf)
•  Maciej Biernacki (PDFM_Biernacki - 2018.pdf, PDFM_Biernacki - stan na dzień 19.11.2018.pdf)
•  Józef Borecki (PDFJ_Borecki - 2018.pdf, PDFJ_Borecki - stan na dzień 19.11.2018.pdf)
•  Zdzisława Kall (PDFZ_Kall - stan na dzień 19.11.2018.pdf)
•  Tomasz Majchrowski (PDFT_Majchrowski - 2018.pdf)
•  Krzysztof Nowak (PDFK_Nowak - 2018.pdf, PDFK_Nowak - 2018 - korekta.pdf, PDFK_Nowak - stan na dzień 19.11.2018.pdf)

 

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w Kłobucku
złożone w 2017 roku

•  Henryk Kiepura (PDFH_Kiepura - 2017.pdf)
•  Maciej Biernacki (PDFM_Biernacki - 2017.pdf)
•  Józef Borecki (PDFJ_Borecki - 2017.pdf, PDFJ_Borecki - 2017 - korekta.pdf)
•  Tomasz Majchrowski (PDFT_Majchrowski - 2017.pdf)
•  Krzysztof Nowak (PDFK_Nowak - 2017.pdf)

 

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w Kłobucku
złożone w 2016 roku

•  Henryk Kiepura (PDFH_Kiepura - 2016.pdf)
•  Maciej Biernacki (PDFM_Biernacki - 2016.pdf)
•  Józef Borecki (PDFJ_Borecki - 2016.pdf, PDFJ_Borecki - 2016 - Korekta.pdf)
•  Tomasz Majchrowski (PDFT_Majchrowski - 2016.pdf)
•  Krzysztof Nowak (PDFK_Nowak - 2016.pdf, PDFK_Nowak - 2016 - Korekta.pdf)

 

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w Kłobucku
złożone w 2015 roku

•  Henryk Kiepura (PDFH_Kiepura - 2015.pdf)
•  Maciej Biernacki (PDFM_Biernacki - 2015.pdf)
•  Józef Borecki (PDFJ_Borecki - 2015.pdf)
•  Tomasz Majchrowski (PDFT_Majchrowski - stan na dzień powołania.pdf, PDFT_Majchrowski - stan na dzień powołania - Korekta.pdf)
•  Krzysztof Nowak (PDFK_Nowak - stan na dzień powołania.pdf, PDFK_Nowak - stan na dzień powołania - Korekta.pdf)

 

Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w Kłobucku
złożone w 2014 roku

•  Roman Minkina (PDFR_Minkina - 2014.pdf, PDFR_Minkina - 2014 - koniec kadencji.pdf)
•  Henryk Kiepura (PDFH_Kiepura - 2014.pdf,PDFH_Kiepura - koniec kadencji.pdf, PDFH_Kiepura - 2014 - początek kadencji.pdf)
•  Maciej Biernacki (PDFM_Biernacki - 2014.pdf, PDFM_Biernacki - koniec kadencji.pdf, PDFM_Biernacki - początek kadencji.pdf)
•  Józef Borecki (PDFJ_Borecki - 2014.pdf, PDFJ_Borecki - 2014 - Korekta.pdf, PDFJ_Borecki - koniec kadencji.pdf, PDFJ_Borecki - koniec kadencji - Korekta.pdf, PDFJ_Borecki - początek kadencji.pdf, PDFJ_Borecki - początek kadencji - Korekta.pdf)
•  Małgorzata Gworys (PDFM_Gworys - 2014.pdf, PDFM_Gworys - koniec kadencji.pdf, PDFM_Gworys - koniec kadencji - Korekta.pdf)

Wersja XML