Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kłobuckiego

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2020 roku

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2019 roku

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2018 roku
*

* - Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem VI kadencji

 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2018 roku
*

* - Oświadczenie majątkowe złożone w związku z kończącą się kadencją

 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2018 roku

 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2017 roku

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2016 roku

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2015 roku

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2014 roku
*

* - Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem V kadencji

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2014 roku
*

* - Oświadczenie majątkowe złożone w związku z kończącą się kadencją

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w Kłobucku
złożone w 2014 roku

 

Wersja XML