Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Powiatu Kłobuckiego

S T A T U T   P O W I A T U   K Ł O B U C K I E G O
(Z I E M S K I E G O)

 

- Uchwała Nr 154/XVIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 154_XVIII_2021.pdf)

- Uchwała Nr 122/XIV/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 122_XIV_2020.pdf)

- Uchwała Nr 291/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 291_XXXIX_2018.pdf)

- Uchwała Nr 150/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 150_XX_2016.pdf.pdf)

- Uchwała Nr 283/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 283_XXIX_2014.pdf)

- Uchwała Nr 233/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 233_XXIII_2013.pdf)

 

Wersja XML