• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Powiatu Kłobuckiego

S T A T U T   P O W I A T U   K Ł O B U C K I E G O
(Z I E M S K I E G O)

 

- Uchwała Nr 291/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 291_XXXIX_2018.pdf)

- Uchwała Nr 150/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 150_XX_2016.pdf.pdf)

- Uchwała Nr 283/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 283_XXIX_2014.pdf)

- Uchwała Nr 233/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (Uchwała Nr 233_XXIII_2013.pdf)

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 00
fax 34 310 95 07
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3587781
w tym miesiącu: 28144
dzisiaj: 917