Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Maciej Kuk

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 61, pok. 106

 
>>> załatwianie spraw >>>
 
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru posiada następującą strukturę wewnętrzną:

a) stanowisko p/o z-cy naczelnika Wydziału - w szczególności do spraw weryfikacji poprawności wykonania prac geodezyjnych przed przyjęciem ich do zasobu geodezyjnego
tel. (34) 310 95 56, pok. 97

b) stanowisko do spraw sprzedaży map i ewidencji wypisów i wyrysów
tel. (34) 310 95 57, pok. 96, 99

c) stanowisko do spraw ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych
tel. (34) 310 95 54, pok. 94

d) stanowisko do spraw przygotowania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych
tel. (34) 310 95 54, pok. 94

e) stanowisko do spraw archiwizacji zasobu
tel. (34) 310 95 58, pok. 99

f) stanowisko do spraw koordynacji projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu - dokumentacji projektowej
tel. (34) 310 95 53, pok. 93

g) stanowisko do spraw obsługi geodetów i aktualizacji bazy osnów geodezyjnych
tel. (34) 310 95 64, pok. 95

h) stanowiska do spraw aktualizacji części graficznej bazy danych (mapy)
tel. (34) 310 95 58, pok. 99

i) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Kłobuck, obr. Zakrzew oraz scalania nieruchomości
tel. (34) 310 95 52, pok. 134

j) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Kłobuck, gm. Miedźno oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
tel. (34) 310 95 30, pok. 133

k) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy i miasta Krzepice, gm. Lipie, Panki, Przystajń, Popów oraz Opatów
tel. (34) 310 95 63, pok. 135

l) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Wręczyca Wielka
tel. (34) 310 95 36, pok. 132

m) stanowisko do spraw obsługi interesantów w szczególności wydawania wypisów rejestru gruntów
tel. (34) 310 95 27, pok. 108

n) stanowisko do spraw obsługi poczty wychodzącej oraz spraw związanych z pracą komorników sądowych
tel. (34) 310 95 33, pok. 113

o) stanowisko do spraw prowadzenia kancelarii Wydziału
tel. (34) 310 95 60, pok. 107.

 

 

Podstawowe zadania Wydziału:

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

b) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2) Referat Ewidencji Gruntów:

a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

b) wykonywanie spraw w zakresie scaleń i wymiany gruntów, w tym:

c) informowanie mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielanie mieszkańcom pomocy w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

Wersja XML