Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu (Główny Księgowy) – mgr Katarzyna Kurowska

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 04, pok. 4

 

Zastępca Głównego Księgowego – mgr Jolanta Wierus

tel. (34) 310 95 03, pok. 3

 

I. Podstawa prawna funkcjonowania Wydziału:

II. Struktura wewnętrzna Wydziału przedstawia się następująco (stanowiska pracy do spraw):

 1. Zastępca Głównego Księgowego (budżet i wieloletnia prognoza finansowa)
 2. księgowość budżetu Powiatu i sprawozdawczość
 3. rachunkowość wydatków Starostwa
 4. mienie Powiatu i projekty europejskie
 5. naliczanie wynagrodzeń, diet i pochodnych
 6. dochody Skarbu Państwa, ZFŚS i obsługa bankowa
 7. rachunkowość dochodów Starostwa.
   

III. Zakres bezpośredniej odpowiedzialności Skarbnika Powiatu – Naczelnika Wydziału obejmuje:

IV. Poszczególne stanowiska pracy w celu realizacji zadań regulaminowych prowadzą następujące sprawy:

1. Zastępca Głównego Księgowego realizuje zadania polegające na:

2. Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetu Powiatu i sprawozdawczości realizuje zadania polegające na:

3. Stanowisko pracy do spraw rachunkowości wydatków Starostwa realizuje zadania polegające na:

4. Stanowisko pracy do spraw mienia Powiatu i projektów europejskich realizuje zadania polegające na:

5. Stanowisko pracy do spraw naliczania wynagrodzeń, diet i pochodnych realizuje zadania polegające na:

6. Stanowisko pracy do spraw dochodów Skarbu Państwa, ZFŚS i obsługi bankowej realizuje zadania polegające na:

7. Stanowisko pracy do spraw rachunkowości dochodów Starostwa realizuje zadania polegające na:

Wersja XML