Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1145931080071062626932500000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8505710585897686163777133070109294108348109396109707106412103402111567
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
637106825068225628357882171464738667562359585680376604985454
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
792027651691264890468014774842786867519374369752097293563938
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
705975649784420598756563464952853648127583503902839332188954
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
688106643458878620825866656154511974787545725541936991951708
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
518933797052019507384338431794396304763065114530665365352384
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1121942239352994005952627464194418151769447484674556135
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005417
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 225991
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 144861
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 127741
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 104276
 5. Strona główna
  Wyświetleń: 91549
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 80752
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 70845
 8. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 56301
 9. Wydziały Starostwa
  Wyświetleń: 42861
 10. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
  Wyświetleń: 41461
 11. Ogłoszenia o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 38521
 12. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 35639
 13. REKRUTACJA
  Wyświetleń: 30304
 14. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 26779
 15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 26104
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 22811
 17. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 20697
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 20348
 19. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 19910
 20. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 19530
 21. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 19355
 22. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
  Wyświetleń: 16887
 23. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 16847
 24. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 16188
 25. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 15145
 26. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 14880
 27. Informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 14460
 28. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 14118
 29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 13794
 30. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 13698
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13687
 32. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 13681
 33. Wybory 2014
  Wyświetleń: 13576
 34. Biuro Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 13531
 35. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 13310
 36. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
  Wyświetleń: 13281
 37. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 13276
 38. Budżet
  Wyświetleń: 13133
 39. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 12833
 40. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 12632
 41. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12544
 42. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 12525
 43. Protokoły z obrad Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 12429
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12278
 45. Skład Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 11781
 46. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
  Wyświetleń: 11414
 47. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 11395
 48. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 11228
 49. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 11163
 50. Ogłoszenia o zmianie umowy
  Wyświetleń: 11118
 51. Wykaz rzeczy znalezionych wg stanu na dzień 12 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 11075
 52. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 10949
 53. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 10912
 54. Dom Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 10899
 55. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 10866
 56. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 10798
 57. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 10778
 58. Radcy Prawni
  Wyświetleń: 10759
 59. Wykaz dokumentów z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10463
 60. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
  Wyświetleń: 10244
 61. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 10213
 62. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 10129
 63. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 10102
 64. Wykaz aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 9966
 65. Zgłoszenia budowlane
  Wyświetleń: 9806
 66. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 9532
 67. Statut Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 9472
 68. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 9436
 69. Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 9314
 70. Wykaz wniosków zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9296
 71. Wykaz decyzji zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9208
 72. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 9108
 73. Akty prawne
  Wyświetleń: 9065
 74. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
  Wyświetleń: 9045
 75. Zespół Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 9020
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8976
 77. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
  Wyświetleń: 8702
 78. Majątek
  Wyświetleń: 8698
 79. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 8693
 80. Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 8632
 81. Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 8492
 82. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
  Wyświetleń: 8486
 83. Uchwały Rady Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8348
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8277
 85. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 8205
 86. Wybory 2010
  Wyświetleń: 8177
 87. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 8156
 88. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 8053
 89. Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 7747
 90. Petycje, interpelacje
  Wyświetleń: 7668
 91. Program Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 7529
 92. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 7131
 93. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 7055
 94. Uchwały Rady Powiatu - II i III kadencja
  Wyświetleń: 6768
 95. Wybory 2018
  Wyświetleń: 6616
 96. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 6574
 97. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 6551
 98. Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 6392
 99. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 6350
 100. Uchwały Zarządu Powiatu - 2014 rok
  Wyświetleń: 6322
 101. Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6196
 102. Wydział Inwestycji i Rozwoju
  Wyświetleń: 6084
 103. Oświadczenie majątkowe Skarbnik Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5985
 104. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5971
 105. Informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5856
 106. Projekt pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 5847
 107. Uchwały Zarządu Powiatu - 2015 rok
  Wyświetleń: 5702
 108. Uchwały Zarządu Powiatu - 2017 rok
  Wyświetleń: 5666
 109. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 5646
 110. Zgłoszenia budowlane - 2017 rok
  Wyświetleń: 5234
 111. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 5214
 112. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 5212
 113. Uchwały Zarządu Powiatu - 2016 rok
  Wyświetleń: 5040
 114. Oddział Administracyjno - Gospodarczy
  Wyświetleń: 4989
 115. Oddział Informatyki
  Wyświetleń: 4667
 116. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4642
 117. Oddział Kontroli Finansowej i Audytu
  Wyświetleń: 4548
 118. Darmowa pomoc prawna
  Wyświetleń: 4546
 119. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 4375
 120. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4302
 121. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4268
 122. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego
  Wyświetleń: 4220
 123. Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 rok
  Wyświetleń: 4192
 124. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM
  Wyświetleń: 4179
 125. Uchwały Zarządu Powiatu - 2008 rok
  Wyświetleń: 4132
 126. Uchwały Zarządu Powiatu - 2009 rok
  Wyświetleń: 4096
 127. Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 4081
 128. Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego
  Wyświetleń: 4049
 129. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, związanych ze zbliżającym się sezonem zimowym
  Wyświetleń: 4046
 130. Uchwały Zarządu Powiatu - 2012 rok
  Wyświetleń: 4007
 131. Uchwały Zarządu Powiatu - 2011 rok
  Wyświetleń: 3965
 132. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 3964
 133. Zgłoszenia budowlane - 2016 rok
  Wyświetleń: 3963
 134. Uchwały Zarządu Powiatu - 2013 rok
  Wyświetleń: 3959
 135. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3827
 136. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 3806
 137. Samodzielne stanowisko do spraw zdrowia
  Wyświetleń: 3799
 138. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3793
 139. Zgłoszenia budowlane - 2018 rok
  Wyświetleń: 3762
 140. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 3739
 141. Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 rok
  Wyświetleń: 3735
 142. Zgłoszenia budowlane - 2015 rok
  Wyświetleń: 3666
 143. Wykaz wniosków o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 3633
 144. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 3603
 145. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 3587
 146. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3544
 147. Dotyczy pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3539
 148. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 3533
 149. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3527
 150. Uchwały Zarządu Powiatu - 2018 rok
  Wyświetleń: 3494
 151. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3492
 152. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka nr 296 i nr 343
  Wyświetleń: 3476
 153. Wniosek - Marcin Pilśniak - budowa obory wraz z poczekalnią i hala udojową
  Wyświetleń: 3468
 154. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3450
 155. Uchwały Zarządu Powiatu - 2019 rok
  Wyświetleń: 3434
 156. Ogłoszenie o zmianie umowy - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3429
 157. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, obręb Bór Zapilski
  Wyświetleń: 3424
 158. Informacja z otwarcia ofert - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 3417
 159. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 3390
 160. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Popów
  Wyświetleń: 3389
 161. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 3377
 162. Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 3321
 163. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 3320
 164. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3310
 165. Uchwały Zarządu Powiatu - 2006 rok
  Wyświetleń: 3299
 166. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3290
 167. Komisje Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 3286
 168. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 3283
 169. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 3283
 170. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 3269
 171. Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 3245
 172. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 3224
 173. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3215
 174. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3213
 175. Informacja - parking strzeżony Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3212
 176. Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3210
 177. Zawaidomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 3202
 178. Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 3196
 179. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 3182
 180. Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3177
 181. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady – Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2
  Wyświetleń: 3166
 182. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3 472 883 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 227 117 zł
  Wyświetleń: 3124
 183. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3103
 184. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3101
 185. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 162
  Wyświetleń: 3088
 186. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 3081
 187. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 3069
 188. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka 289/2
  Wyświetleń: 3068
 189. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 3067
 190. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3060
 191. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 2 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 3054
 192. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3008
 193. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 2999
 194. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 2982
 195. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2975
 196. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 2972
 197. XXII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - 14 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2972
 198. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Lelity
  Wyświetleń: 2965
 199. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimym 2016/2017
  Wyświetleń: 2955
 200. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości, obręb Więcki
  Wyświetleń: 2947
 201. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2927
 202. Uchwała Nr 5/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2916
 203. Przetarg nieograniczony - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2900
 204. Informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
  Wyświetleń: 2894
 205. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ulicy Szkolnej o Opatowie poprzez wykonanie chodnika dla pieszych
  Wyświetleń: 2878
 206. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2874
 207. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2867
 208. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 2867
 209. Informacja dotycząca zmiany ustawy o transporcie drogowym
  Wyświetleń: 2865
 210. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2853
 211. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 2850
 212. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2834
 213. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 2805
 214. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 września 2010 roku - informacja o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 2803
 215. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, działki 12/1, 12/2, obręb Puszczew
  Wyświetleń: 2799
 216. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2781
 217. Uchwała Nr 4/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2779
 218. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr IR.272.3.11.2017 pn. Sprzedaż i dostawa sprzętu w celu doposażenia kompleksu pracowni CNC...
  Wyświetleń: 2777
 219. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 2772
 220. Ogłoszenie o punkcie informacjnym, w którym udzielane są informacje dotyczące zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Wyświetleń: 2759
 221. Zmiana godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2735
 222. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu przebiegu granic nieruchomości, obręb Ługi Radły
  Wyświetleń: 2733
 223. Zawiadomienie dot. stawienia się przy posesji Albertów 37 przy działce nr 231/1
  Wyświetleń: 2727
 224. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2724
 225. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Nowiny
  Wyświetleń: 2721
 226. Przetarg nieograniczony pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 2713
 227. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 2709
 228. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 2696
 229. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 2678
 230. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2676
 231. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2664
 232. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej o dyżurach pełnionych w dniach 15-16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2646
 233. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 2642
 234. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansowym - 4/5 etatu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 2638
 235. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2636
 236. Uchwały Zarządu Powiatu - 2020 rok
  Wyświetleń: 2622
 237. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2609
 238. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 2609
 239. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2598
 240. Stypendia dla uczniów i studentów
  Wyświetleń: 2598
 241. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2017/2018
  Wyświetleń: 2591
 242. Otwarty Konkurs Ofert 2015
  Wyświetleń: 2579
 243. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 2 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 2576
 244. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 2572
 245. Informacja o wyniku postępowania - w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do prowadzenia parkingu strzeżonego, w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2539
 246. Przetarg nieograniczony - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 2538
 247. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2533
 248. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 2529
 249. Wniosek - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wilk - Ryszard Wilk - elektrownia wiatrowa
  Wyświetleń: 2529
 250. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zrowotnej w Kłobucku za 2016 rok
  Wyświetleń: 2524
 251. Ogłoszenie Nr ROŚ.III.7620/6/09/11 z dnia 25.07.2011r. w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2507
 252. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2501
 253. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2489
 254. Zawiadomienie dot. oględzin w terenie oraz przedłużenia terminu w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2488
 255. Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2470
 256. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
  Wyświetleń: 2462
 257. Wezwanie do obioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2462
 258. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 2460
 259. Informacje na temat projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 2457
 260. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2432
 261. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 31.07.2013 r.
  Wyświetleń: 2427
 262. Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja: 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2426
 263. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 2394
 264. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 2391
 265. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 28.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2386
 266. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk
  Wyświetleń: 2383
 267. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2382
 268. Zawiadomienie do zapoznania się z aktami sprawy dot. zwrotu nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 829 oznaczonej jako działka nr 14/34 i nr 14/54
  Wyświetleń: 2376
 269. Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych
  Wyświetleń: 2368
 270. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Borowa działka nr 1046/2
  Wyświetleń: 2368
 271. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2367
 272. Wezwanie do odbioru depozytu - pilarka spalinowa z dnia 23.02.2015 r
  Wyświetleń: 2366
 273. Przetarg nieograniczony - Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 2365
 274. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części
  Wyświetleń: 2363
 275. Ogłoszenie o przetargu w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Tempra
  Wyświetleń: 2354
 276. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wycinka drzew przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 2354
 277. Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 2340
 278. Obwieszczenie Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 2331
 279. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 283/1, 283/2 obręb Rybno
  Wyświetleń: 2329
 280. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2316
 281. Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 2 części
  Wyświetleń: 2315
 282. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2313
 283. Wybór Operatora sieci E-Region
  Wyświetleń: 2302
 284. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2301
 285. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 2301
 286. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 2293
 287. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami
  Wyświetleń: 2286
 288. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w tym założenia ewidencji budynków i lokali, oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 2285
 289. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 2276
 290. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2274
 291. Wezwanie do odbioru depozytu - portfel koloru czarnego wraz z zawartością z dnia 26.02.2015 r
  Wyświetleń: 2264
 292. Zawiadomienie o zapoznianiu z aktami sprawy uznania nieruchomości za mienie grmoadzkie dz. 323/2 obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2247
 293. Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 2244
 294. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 22.10.2015 r.
  Wyświetleń: 2237
 295. Zapytanie ofertowe nr KT.5410.002.2017 - zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2232
 296. Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2231
 297. Wezwanie do odbioru depozytu - odzież damska w ilości 12 szt z dnia 18.04.2014 r.
  Wyświetleń: 2230
 298. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2221
 299. Nabór na 4 wolne stanowiska w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2218
 300. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2214
 301. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2211
 302. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 02.07.2015 r.
  Wyświetleń: 2209
 303. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 6.11.2014 r.
  Wyświetleń: 2206
 304. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 2203
 305. Zapytanie ofertowe - wycinka drzew w Krzepicach
  Wyświetleń: 2201
 306. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - z dnia 26.11.2012 r.
  Wyświetleń: 2197
 307. XXXIV Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 10:00, dnia 24 kwietnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2197
 308. Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 2195
 309. Przetarg nieograniczony - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 2184
 310. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 2183
 311. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oraz zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym PANKI
  Wyświetleń: 2175
 312. Modernizacja ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2166
 313. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 S Górki - Stany, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 2165
 314. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 2165
 315. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 2163
 316. Nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 2158
 317. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m2
  Wyświetleń: 2157
 318. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 2155
 319. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok
  Wyświetleń: 2151
 320. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2145
 321. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2142
 322. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilosci 3 szt z dnia 18.02.2014 r.
  Wyświetleń: 2140
 323. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 101/1, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 2136
 324. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 2135
 325. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 2135
 326. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 2131
 327. Wniosek - Krzysztof Pilśniak - budowa obory z porodówką, budynek inwentarski
  Wyświetleń: 2124
 328. Wezwanie do obioru depozytu - portfel wraz z dokumentami z dnia 09.10.2015 r.
  Wyświetleń: 2123
 329. Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 2121
 330. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 10.10.2013 r.
  Wyświetleń: 2121
 331. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - damka - z dnia 23.08.2012 r.
  Wyświetleń: 2120
 332. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 289/2, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 2118
 333. MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI
  Wyświetleń: 2115
 334. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2111
 335. Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z EFS dla PUP
  Wyświetleń: 2111
 336. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 2111
 337. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2110
 338. Zespół Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 2100
 339. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2098
 340. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części
  Wyświetleń: 2085
 341. Wniosek - Envun Paweł Jaroszek - zmiana sposobu użytkowania zakładu przerobu drewna
  Wyświetleń: 2084
 342. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 11 zadań )
  Wyświetleń: 2079
 343. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 2070
 344. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/27/06
  Wyświetleń: 2068
 345. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 2068
 346. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2064
 347. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
  Wyświetleń: 2060
 348. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2056
 349. 1 z 2019 wniosek - Gmina Popów, marianów Annolesie (rozbudowa drogi gminnej G-48 w miejscowości Marianów oraz drogi gminnej G-47 w miejscowości Annolesie)
  Wyświetleń: 2054
 350. Informacja z otwarcia ofert - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2053
 351. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 2053
 352. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2052
 353. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 296/1 i 343/1, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 2051
 354. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 2050
 355. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 2049
 356. Informacja
  Wyświetleń: 2049
 357. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2049
 358. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2049
 359. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2042
 360. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2037
 361. Nagrania obrad Sesji Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2032
 362. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 05.07.2013 r.
  Wyświetleń: 2030
 363. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2030
 364. XXXII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 28 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2030
 365. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb Więcki działka nr 823
  Wyświetleń: 2030
 366. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych i wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2030
 367. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2027
 368. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 2017
 369. Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe 2 szt. wraz z akcesoriami z dnia 23.02.2016 r
  Wyświetleń: 2017
 370. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2015
 371. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/52/06
  Wyświetleń: 2014
 372. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 2014
 373. Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 2013
 374. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2010
 375. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 2009
 376. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  Wyświetleń: 2007
 377. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 21.10.2013 r.
  Wyświetleń: 2007
 378. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 2006
 379. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z powiatowego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 2003
 380. Informacja o nowym miejscu przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Wyświetleń: 2001
 381. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń-Kluczna-Kamińsko w km od 5+540,00 do km 6+560,00
  Wyświetleń: 1997
 382. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury ...
  Wyświetleń: 1996
 383. Informacja dotycząca dnia 2 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1985
 384. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/32/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1985
 385. Wykonanie wyceny nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1976
 386. Wezwanie do obioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 15.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1975
 387. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1971
 388. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1970
 389. Nagrody w dziedzinie kultury
  Wyświetleń: 1966
 390. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1965
 391. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1961
 392. Wezwanie do odbioru depozytu - banknot pieniężny, z dnia 04.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1961
 393. XXVII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1959
 394. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1958
 395. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 1957
 396. Dotacja dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 1952
 397. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1951
 398. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (2 zadania)
  Wyświetleń: 1949
 399. Otwarty konkurs ofert - powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 1945
 400. Zawiadomienie dot. stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych. Gmina Przystajń, obręb Podłęże Szlacheckie, nr działki 411/1, 411/5
  Wyświetleń: 1945
 401. Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m
  Wyświetleń: 1943
 402. Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 1943
 403. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych w zakresie poddawania tych obiektów okresowym kontrolom m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
  Wyświetleń: 1941
 404. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1941
 405. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/45/06
  Wyświetleń: 1940
 406. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lipiec-sierpień 2018 r.
  Wyświetleń: 1937
 407. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 1929
 408. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00"
  Wyświetleń: 1926
 409. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1924
 410. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1922
 411. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 1922
 412. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 1921
 413. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1921
 414. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1914
 415. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania...
  Wyświetleń: 1913
 416. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1912
 417. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019
  Wyświetleń: 1908
 418. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1908
 419. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok
  Wyświetleń: 1903
 420. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1901
 421. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1899
 422. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1897
 423. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1897
 424. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1896
 425. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1895
 426. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1892
 427. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/41/06
  Wyświetleń: 1886
 428. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/49/06
  Wyświetleń: 1884
 429. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice
  Wyświetleń: 1884
 430. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 1880
 431. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1878
 432. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1877
 433. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/36/06
  Wyświetleń: 1877
 434. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/31/06
  Wyświetleń: 1870
 435. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno Zagórze
  Wyświetleń: 1869
 436. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1868
 437. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna z działki przy ul. Ks. Skorupki w Kłobucku
  Wyświetleń: 1867
 438. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/03/06
  Wyświetleń: 1867
 439. Prowadzenie w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów
  Wyświetleń: 1867
 440. Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1866
 441. Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 1864
 442. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1860
 443. Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 8 części
  Wyświetleń: 1860
 444. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1856
 445. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1853
 446. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1853
 447. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 lutego 2011 roku, godzina 11:00
  Wyświetleń: 1851
 448. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1851
 449. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1847
 450. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1842
 451. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1842
 452. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kasjera - w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1837
 453. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 1837
 454. Ogłoszenie - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1836
 455. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - gazociąg wysokiego ciśnienia Blachownia-Kłobuck
  Wyświetleń: 1835
 456. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 19 kwietnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1834
 457. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy - Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 1834
 458. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1830
 459. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1829
 460. Przetarg nieograniczony na otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1828
 461. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1825
 462. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1825
 463. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.011.2013.IV z dnia 13 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 1824
 464. Informacja
  Wyświetleń: 1819
 465. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1818
 466. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/39/06
  Wyświetleń: 1817
 467. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 18 kwietnia 2013 roku
  Wyświetleń: 1816
 468. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1815
 469. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 18 kwietnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1807
 470. Przetarg nieograniczony na składniki majątku Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1806
 471. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 8 lipca 2013 roku
  Wyświetleń: 1805
 472. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 1805
 473. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.8.2011.V pn: Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 1803
 474. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/01/06
  Wyświetleń: 1803
 475. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań )
  Wyświetleń: 1802
 476. Dofinansowanie wyprawki szkolnej 2012/2013
  Wyświetleń: 1799
 477. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie szkolenia kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1794
 478. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1792
 479. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 1788
 480. Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1785
 481. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 1785
 482. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy z dnia 16.02.2012 r.
  Wyświetleń: 1784
 483. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1783
 484. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminach Popów, Kłobuck, Miedźno, Przystajń
  Wyświetleń: 1782
 485. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1782
 486. Wniosek o wydanie decyzji - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - gazociąg wysokiego ciśnienia odcinek IV 4 na terenie gminy Kłobuck (Niwa-Skrzeszów)
  Wyświetleń: 1780
 487. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 1 grudnia 2010 roku, godzina 10:00
  Wyświetleń: 1779
 488. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1779
 489. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 231/1, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1779
 490. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu scalenia gruntów obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1777
 491. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 &#822
  Wyświetleń: 1775
 492. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1773
 493. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/21/06
  Wyświetleń: 1771
 494. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 1768
 495. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1766
 496. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1765
 497. Decyzja Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1764
 498. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1762
 499. Przetarg nieograniczony nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 – Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 – Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1761
 500. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/38/06
  Wyświetleń: 1759
 501. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1757
 502. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1754
 503. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/47/06
  Wyświetleń: 1753
 504. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomosci
  Wyświetleń: 1753
 505. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1752
 506. Informacja - utrudnienia w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 29 października 2010 roku
  Wyświetleń: 1751
 507. Informacja o godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku od dnia 11 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1751
 508. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/42/06
  Wyświetleń: 1750
 509. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1745
 510. Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1743
 511. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Pierwszy Biznes dla PUP
  Wyświetleń: 1743
 512. Infromacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1741
 513. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1741
 514. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 1737
 515. Decyzja - Jerzy Moskała - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 1736
 516. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1733
 517. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1732
 518. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/49/06
  Wyświetleń: 1731
 519. Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3
  Wyświetleń: 1728
 520. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1727
 521. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1726
 522. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2014 pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck"
  Wyświetleń: 1725
 523. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1724
 524. Ogłoszeniu o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1724
 525. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/33/06
  Wyświetleń: 1723
 526. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/08/06
  Wyświetleń: 1723
 527. Ankieta konsultacji społecznych listy projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1721
 528. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1720
 529. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/10
  Wyświetleń: 1718
 530. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1718
 531. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o nr AB.673.1.115.2017.B z dnia 26 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1717
 532. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM - Truskolasy
  Wyświetleń: 1716
 533. Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 1716
 534. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1712
 535. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 1711
 536. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/20/06
  Wyświetleń: 1710
 537. Informacja - Starostwo Powiatowe nieczynne w Wigilię
  Wyświetleń: 1709
 538. Wezwanie do odbioru depozytu - rama z roweru typu górskiego z dnia 10.05.2012 r.
  Wyświetleń: 1704
 539. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1703
 540. Ogłoszenie o wyniuku przetargu na zakup i dopstawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1703
 541. Kwalifikacja Wojskowa 2016
  Wyświetleń: 1701
 542. Wniosek - Ryszard Winecki - budowa hali produkcyjno-magazynowej na terenie istniejącego zakładu tartacznego
  Wyświetleń: 1700
 543. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1699
 544. Wniosek Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 1698
 545. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1695
 546. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1695
 547. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/43/06
  Wyświetleń: 1694
 548. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 1694
 549. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1692
 550. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1690
 551. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/51/06
  Wyświetleń: 1690
 552. Informacja dotycząca pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1689
 553. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1689
 554. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1688
 555. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 1688
 556. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/02/06
  Wyświetleń: 1687
 557. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/18/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 1686
 558. Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Izbiskach
  Wyświetleń: 1685
 559. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 1684
 560. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. Etap II
  Wyświetleń: 1684
 561. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1683
 562. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 6 marca 2014 roku, godz. 9.00
  Wyświetleń: 1683
 563. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/23/06
  Wyświetleń: 1682
 564. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1681
 565. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/34/06
  Wyświetleń: 1681
 566. XXX Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1681
 567. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 13 września 2010 roku - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 1680
 568. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-12/10/11 z dnia 30 maja 2010 roku
  Wyświetleń: 1679
 569. Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych
  Wyświetleń: 1679
 570. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/47/06
  Wyświetleń: 1678
 571. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 1678
 572. Zaproszenie do wykonania operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1678
 573. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 31 marca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1677
 574. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 1676
 575. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/09/06
  Wyświetleń: 1676
 576. Przetarg nieograniczony na Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej&#8221
  Wyświetleń: 1676
 577. Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1676
 578. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 1674
 579. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1673
 580. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 1673
 581. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1672
 582. IWONA
  Wyświetleń: 1671
 583. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.9.2011 pn: Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali, gm. Popów
  Wyświetleń: 1671
 584. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.V.272-1-04/11 p.n.: Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 1671
 585. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1671
 586. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1669
 587. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/32/06
  Wyświetleń: 1669
 588. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1669
 589. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/51/06
  Wyświetleń: 1668
 590. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla ucziów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1668
 591. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1667
 592. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1666
 593. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/37/06
  Wyświetleń: 1666
 594. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/17/06
  Wyświetleń: 1665
 595. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1664
 596. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 1664
 597. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2015 roku
  Wyświetleń: 1664
 598. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1664
 599. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/27/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 1663
 600. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1663
 601. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - postępowanie nr IR.272.1.5.2011.V - Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK43 - Brzezinki -Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 1661
 602. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2014 pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 1661
 603. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu składak z dnia 18.05.2012 r.
  Wyświetleń: 1661
 604. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1660
 605. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - m. Nowiny, działki 279/3, 279/4, 279/5,279/6
  Wyświetleń: 1660
 606. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 1659
 607. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1658
 608. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/21/06
  Wyświetleń: 1658
 609. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1657
 610. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1657
 611. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego– 2 części”
  Wyświetleń: 1657
 612. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1656
 613. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1655
 614. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019
  Wyświetleń: 1655
 615. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/48/06
  Wyświetleń: 1654
 616. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1653
 617. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1652
 618. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1651
 619. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1651
 620. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1650
 621. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń.
  Wyświetleń: 1650
 622. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 1647
 623. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1646
 624. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji szkolnego opiekuna grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 1646
 625. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.45.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1645
 626. Ogłoszenie o wyniku postępowania IR.I. 3432/19/08
  Wyświetleń: 1642
 627. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1639
 628. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/07/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”
  Wyświetleń: 1639
 629. Usługi szkoleniowe w zakresie organziacji kursu księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 1639
 630. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014S
  Wyświetleń: 1638
 631. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1637
 632. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 1637
 633. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 01.02.2013 r.
  Wyświetleń: 1637
 634. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/20/05
  Wyświetleń: 1635
 635. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1634
 636. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 1634
 637. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2
  Wyświetleń: 1634
 638. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1633
 639. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1632
 640. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1632
 641. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 1632
 642. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 27 listopada 2013 roku
  Wyświetleń: 1631
 643. Polityka prywatności serwisu bip.klobuck.pl
  Wyświetleń: 1631
 644. Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 1631
 645. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/26/06
  Wyświetleń: 1630
 646. Przetarg nieograniczony na usługe udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł
  Wyświetleń: 1630
 647. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1630
 648. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/36/06
  Wyświetleń: 1629
 649. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1629
 650. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1628
 651. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 Obręb Kłobuck Działka Nr 5722/3
  Wyświetleń: 1628
 652. Wniosek - GMINA POPÓW - budowa kanalizacji sanitarnej Zawady Kamieńszczyzna
  Wyświetleń: 1628
 653. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Zagórze miasto Kłobuck
  Wyświetleń: 1627
 654. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Ewidencji, Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1626
 655. Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową i wojewódzką
  Wyświetleń: 1626
 656. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1625
 657. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1625
 658. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 1623
 659. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1622
 660. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1622
 661. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1621
 662. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1621
 663. Informacja o unieważnieniu oferty w zakresie: „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking ”
  Wyświetleń: 1619
 664. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów.
  Wyświetleń: 1618
 665. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 1618
 666. Informacja
  Wyświetleń: 1617
 667. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 14 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 1617
 668. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/19/06
  Wyświetleń: 1617
 669. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/33/06
  Wyświetleń: 1617
 670. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 12.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1614
 671. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/19/06
  Wyświetleń: 1614
 672. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1614
 673. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1614
 674. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 15.11.2016 r
  Wyświetleń: 1614
 675. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1612
 676. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)
  Wyświetleń: 1611
 677. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1611
 678. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 1611
 679. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 1610
 680. Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 1609
 681. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1609
 682. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1608
 683. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1608
 684. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia, zajętej pod DK 43
  Wyświetleń: 1607
 685. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/05/05
  Wyświetleń: 1607
 686. Decyzja - Gmina Popów budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
  Wyświetleń: 1606
 687. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1606
 688. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1605
 689. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania
  Wyświetleń: 1605
 690. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1605
 691. Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego i dostarczenie ich na parking strzeżony
  Wyświetleń: 1605
 692. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja paliw i LPG z przyłączami, stacja diagnostyki oraz warsztat napraw samochodów z instalacjami - Popów
  Wyświetleń: 1604
 693. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku, Gruszewni oraz określenie wartosci rynkowej nieruchomości położonej w Zawadach
  Wyświetleń: 1604
 694. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2010 roku
  Wyświetleń: 1604
 695. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1603
 696. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 7 szt. - z dnia 17.10.2012 r.
  Wyświetleń: 1603
 697. Zakup 10 szt. niszczarek do papieru dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1603
 698. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-15/10/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1602
 699. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/46/06
  Wyświetleń: 1602
 700. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1601
 701. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1601
 702. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1601
 703. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
  Wyświetleń: 1600
 704. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/10/06
  Wyświetleń: 1598
 705. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/08/05
  Wyświetleń: 1598
 706. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 1597
 707. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 3 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 1596
 708. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1596
 709. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze (2 etaty) Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1595
 710. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/24/06
  Wyświetleń: 1595
 711. Informacja o zawieszeniu kursów w ramach linii komunikacyjnej nr 41079 Częstochowa - Panki
  Wyświetleń: 1594
 712. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1594
 713. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 1594
 714. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr - ZI.I.3432/03/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 1594
 715. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 1594
 716. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/14/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i regulacji stanów prawnych – 4 zadania
  Wyświetleń: 1593
 717. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/26/06
  Wyświetleń: 1593
 718. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/35/06
  Wyświetleń: 1593
 719. Przetarg nieograniczony - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1593
 720. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1592
 721. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 1592
 722. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/31/05
  Wyświetleń: 1592
 723. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/25/06
  Wyświetleń: 1591
 724. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1590
 725. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/: postępowanie nr IR.V.272.1.04/11 - Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów
  Wyświetleń: 1589
 726. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks.I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1588
 727. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1588
 728. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 1588
 729. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1588
 730. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 1587
 731. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12 - działka nr 3607 obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 1587
 732. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 1586
 733. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 1585
 734. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1585
 735. Informacja o tymczasowych numerach telefonów
  Wyświetleń: 1584
 736. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1584
 737. Wniosek - Polska Społka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia PIERZCHNO na terenie gminy Kłobuck
  Wyświetleń: 1584
 738. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 maja 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1584
 739. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/44/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1583
 740. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 1582
 741. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1581
 742. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353"
  Wyświetleń: 1581
 743. Zgłoszenia budowlane - 2019 rok
  Wyświetleń: 1581
 744. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1580
 745. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1579
 746. Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1579
 747. Ogłoszenie - dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1578
 748. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1578
 749. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/42/05
  Wyświetleń: 1578
 750. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości za działkę gruntu, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 1578
 751. Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1576
 752. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1576
 753. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1576
 754. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 maja 2012 roku, godz. 8:00
  Wyświetleń: 1576
 755. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1575
 756. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1575
 757. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1575
 758. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1575
 759. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1574
 760. Informacja o wynikach naboru kandydatów na 2 stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1573
 761. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/46/06
  Wyświetleń: 1573
 762. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1572
 763. Zawiadomienie - mieszkańców gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 1572
 764. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1571
 765. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44 wraz z zaprojektowaniem łącznika oraz niezbędnej infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 1569
 766. Otwarty Konkurs Ofert 2007 - wyniki
  Wyświetleń: 1569
 767. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i załozenie ewidencji budynków i lokali - jednostka ew. Krzepice ob. wiejski
  Wyświetleń: 1569
 768. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/12/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „ Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1568
 769. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 1568
 770. Informacja Starosty Kłobuckiego AB.c.7351/01/ 199 /08 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1567
 771. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.D 7332/06/33/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1567
 772. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1567
 773. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1567
 774. Ogłoszenie o wyborze oferty Nr ZI.I.3432/02/08 - dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1566
 775. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/21/05
  Wyświetleń: 1565
 776. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1565
 777. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/06/05
  Wyświetleń: 1564
 778. Zawiadomienie w sprawie wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego Płaczki
  Wyświetleń: 1564
 779. Informacja - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1563
 780. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1563
 781. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1562
 782. przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1562
 783. Otwarty Konkurs Ofert 2011
  Wyświetleń: 1561
 784. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 1560
 785. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 1559
 786. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 1558
 787. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/50/06
  Wyświetleń: 1557
 788. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1557
 789. Zaproszenie do składania ofert na wycene nieruchomości
  Wyświetleń: 1557
 790. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 4350/128
  Wyświetleń: 1556
 791. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1556
 792. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2014 roku
  Wyświetleń: 1555
 793. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym, w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1555
 794. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1555
 795. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.10.2013.III pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1555
 796. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniach 15 lipca - 19 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1554
 797. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1554
 798. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432/20/08
  Wyświetleń: 1554
 799. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1554
 800. Przetarg nieograniczony pn. Zaciągięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1553
 801. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1552
 802. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 1551
 803. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1549
 804. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1548
 805. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1548
 806. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-39/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1548
 807. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/05/06
  Wyświetleń: 1548
 808. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 1547
 809. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1547
 810. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi łączącej ulicę Jagiełły w Miedźnie z drogą powiatową 2027S w Borowej .
  Wyświetleń: 1546
 811. Pracownia symulacyjna do nauczania technik CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku
  Wyświetleń: 1546
 812. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1545
 813. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 1544
 814. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-28/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 1544
 815. Przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części"
  Wyświetleń: 1544
 816. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa kwiecień - maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1543
 817. INNE INFORMACJE
  Wyświetleń: 1542
 818. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 1542
 819. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 4 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 1541
 820. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Wymiana parkietu w auli ZS w Krzepicach
  Wyświetleń: 1541
 821. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1541
 822. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 1540
 823. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami...
  Wyświetleń: 1539
 824. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 1539
 825. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1539
 826. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/33/05
  Wyświetleń: 1539
 827. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1538
 828. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1538
 829. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1538
 830. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumetacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1537
 831. Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1537
 832. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-28/08
  Wyświetleń: 1536
 833. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Realizacji usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1535
 834. Przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż sprzętu rolniczego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1535
 835. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 1535
 836. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1533
 837. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1533
 838. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1532
 839. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1532
 840. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/02/05
  Wyświetleń: 1532
 841. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1532
 842. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1531
 843. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1531
 844. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 1531
 845. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.33.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 1531
 846. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/07/05
  Wyświetleń: 1531
 847. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1531
 848. Ogłoszenie w sprawie godzin pracy urzędu w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek)
  Wyświetleń: 1530
 849. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1530
 850. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1530
 851. Informacja dotycząca czasu pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 31 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1528
 852. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 1528
 853. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 1 750 160,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1528
 854. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
  Wyświetleń: 1527
 855. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - książęk, podręczników szkolnych, druków i filmów dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1527
 856. Konsultacje Programu współpracy na 2012 rok
  Wyświetleń: 1526
 857. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1525
 858. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1525
 859. Oferta inwestycyjna - budynek administracyjny Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1524
 860. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 1524
 861. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1524
 862. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 1523
 863. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 1522
 864. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku - Powołanie Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1522
 865. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/22/06
  Wyświetleń: 1521
 866. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1521
 867. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1521
 868. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim
  Wyświetleń: 1520
 869. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 1520
 870. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1519
 871. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1518
 872. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1518
 873. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kłobucku - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - 2 etaty
  Wyświetleń: 1517
 874. Zaporszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki 2306/5 Krzepice
  Wyświetleń: 1517
 875. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1516
 876. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1516
 877. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych ...
  Wyświetleń: 1516
 878. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 1516
 879. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1516
 880. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/33/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1516
 881. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1516
 882. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż zużytych tonerów i zbiorników z atramentem
  Wyświetleń: 1516
 883. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-2 /09 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1515
 884. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro, gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1515
 885. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 1514
 886. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1514
 887. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1514
 888. Zaproszenie ofertowe na wycenę nieruchomości gruntowej w Kamyku
  Wyświetleń: 1514
 889. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury
  Wyświetleń: 1513
 890. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1512
 891. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1512
 892. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 451/1 Kostrzyna I
  Wyświetleń: 1511
 893. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1510
 894. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1510
 895. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku
  Wyświetleń: 1510
 896. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Iwanowice Małe
  Wyświetleń: 1510
 897. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-1/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1509
 898. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1509
 899. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1508
 900. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1507
 901. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1507
 902. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.1.2014.III . pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 1506
 903. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania Nr IR.272.1.5.2011.V pn: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 1506
 904. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1505
 905. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1505
 906. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1504
 907. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości - Kłobuck, Panki
  Wyświetleń: 1504
 908. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1503
 909. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1503
 910. Informacja o godzinach pracy kasy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 31 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1501
 911. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/71-1 /08 z dnia 5 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1501
 912. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.2.1.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. KS. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1500
 913. Decyzja - Schultz Seating Poland Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalną i administracyjną oraz przebudowa hali produkcyjno-magazynowej
  Wyświetleń: 1499
 914. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1499
 915. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie
  Wyświetleń: 1499
 916. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1499
 917. Informacja po I etapie naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1498
 918. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2014 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 1498
 919. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1498
 920. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1498
 921. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1498
 922. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1497
 923. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1496
 924. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 1495
 925. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G, m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 1495
 926. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2013.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1495
 927. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-32/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1495
 928. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/28/05
  Wyświetleń: 1495
 929. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 1494
 930. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1494
 931. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1494
 932. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/04/07 - Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 1493
 933. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/24/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 1493
 934. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/15/06
  Wyświetleń: 1490
 935. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/13/05
  Wyświetleń: 1490
 936. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 sierpnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1490
 937. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta - w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1489
 938. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1488
 939. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1488
 940. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1488
 941. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1488
 942. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 1487
 943. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/11/05
  Wyświetleń: 1487
 944. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1487
 945. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1487
 946. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - narzędzi dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1487
 947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 1486
 948. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/18/06
  Wyświetleń: 1485
 949. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/26/05
  Wyświetleń: 1485
 950. Zaproszenie do składania ofert - podział nieruchomości, obręby Kamyk i Złochowice
  Wyświetleń: 1484
 951. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1483
 952. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew w celu wydzielenia rzeki Biała Oksza
  Wyświetleń: 1483
 953. Zaproszenie do składania ofert - wycena prawa przesyłu, obręb Kalej
  Wyświetleń: 1483
 954. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr IR.272.1.6.2011.V - Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 1481
 955. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 1481
 956. Wykaz nieruchomości Powiatu Kłobuckiego przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1481
 957. 2 PAŹDZIERNIK
  Wyświetleń: 1480
 958. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 1480
 959. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.I.3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1479
 960. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1479
 961. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1477
 962. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1477
 963. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 1476
 964. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1476
 965. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1476
 966. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/29/06
  Wyświetleń: 1475
 967. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 1475
 968. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 1475
 969. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/03/12-1/09 z dnia 20 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1474
 970. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03/08 z dnia 12 września 2008 r.
  Wyświetleń: 1474
 971. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1473
 972. Wniosek - Firma Odlewnicza Józfe Terlecki sp. z o.o. - Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego
  Wyświetleń: 1473
 973. Obwieszczenie o zmianie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 1472
 974. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego SR/III/66131/65/07/08 z dnia 14 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 1472
 975. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1472
 976. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/25/05
  Wyświetleń: 1472
 977. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. 3432-03/09
  Wyświetleń: 1472
 978. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
  Wyświetleń: 1471
 979. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/30/06
  Wyświetleń: 1471
 980. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 1470
 981. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1470
 982. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/12/06
  Wyświetleń: 1470
 983. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 1469
 984. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/28/06
  Wyświetleń: 1469
 985. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 1469
 986. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1469
 987. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-38/08
  Wyświetleń: 1469
 988. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1469
 989. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1468
 990. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Wyświetleń: 1468
 991. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 1468
 992. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 1467
 993. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1467
 994. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/39/07 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1467
 995. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1466
 996. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 1465
 997. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1465
 998. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.30.2011.II pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1465
 999. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1465
 1000. Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1464
 1001. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1463
 1002. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/19/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania
  Wyświetleń: 1463
 1003. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1463
 1004. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych
  Wyświetleń: 1462
 1005. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.III. 3432-08/09
  Wyświetleń: 1462
 1006. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1462
 1007. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1462
 1008. Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach zadania pn." Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego"
  Wyświetleń: 1461
 1009. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1461
 1010. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 1461
 1011. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-36/08
  Wyświetleń: 1460
 1012. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1459
 1013. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1458
 1014. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1457
 1015. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/11/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1457
 1016. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1457
 1017. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1457
 1018. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1456
 1019. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.c. 7351/01/199/08 z dnia 27 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1454
 1020. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1454
 1021. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1453
 1022. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1453
 1023. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1453
 1024. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 1453
 1025. Przetarg na sprzęt i oprogramowanie komputerowe
  Wyświetleń: 1453
 1026. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 2 zadania
  Wyświetleń: 1453
 1027. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1453
 1028. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1452
 1029. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1452
 1030. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzetu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1450
 1031. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1450
 1032. Ogłoszenie dotyczące dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 1448
 1033. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Kierownicze Urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1448
 1034. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1448
 1035. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1448
 1036. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 1447
 1037. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/45/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1447
 1038. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 1446
 1039. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1446
 1040. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowych
  Wyświetleń: 1446
 1041. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1445
 1042. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.18.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych
  Wyświetleń: 1444
 1043. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/27/06
  Wyświetleń: 1444
 1044. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1444
 1045. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 1443
 1046. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1443
 1047. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1443
 1048. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1443
 1049. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1442
 1050. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 1441
 1051. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/10/05
  Wyświetleń: 1441
 1052. Przetarg nieograniczony Nr IR.272.1.6.2014.III n. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1441
 1053. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1440
 1054. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/44/06
  Wyświetleń: 1440
 1055. Zaproszenie ofertowe na wycenę działki nr 845/12 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1440
 1056. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1439
 1057. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumenacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1439
 1058. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/28/07 - Sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej
  Wyświetleń: 1439
 1059. Przetarg nieograniczony na Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1439
 1060. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1438
 1061. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.18.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 1438
 1062. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1437
 1063. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1437
 1064. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 1437
 1065. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1435
 1066. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1435
 1067. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1434
 1068. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1434
 1069. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1434
 1070. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1434
 1071. Zaproszenie do składania ofert - 3 zadania
  Wyświetleń: 1434
 1072. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1433
 1073. Ogłoszenie o wyborze oferty - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 1433
 1074. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 1433
 1075. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu:„Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1433
 1076. Wykaz pracy aptek w porze nocnej oraz czas pracy aptek i punktów aptecznych w Powiecie Kłobuckim na 2012 rok
  Wyświetleń: 1432
 1077. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 sierpnia 2011 r. o znaku ROŚ.IV.6223-203/10/11 w zakresie przebudowy progu stałego w korycie głównym rzeki Liswarty z dnia 31.12.2013 r. do 01.07.2014 r.
  Wyświetleń: 1431
 1078. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 1431
 1079. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) - IR 272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 1431
 1080. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1431
 1081. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015-2019
  Wyświetleń: 1431
 1082. Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny ksiegowy w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1430
 1083. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1430
 1084. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1430
 1085. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o utworzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego
  Wyświetleń: 1430
 1086. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1429
 1087. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 1429
 1088. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 1429
 1089. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1428
 1090. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1428
 1091. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 2 szt. wraz z akcesoriami 24.04.2017 r
  Wyświetleń: 1428
 1092. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1427
 1093. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części.
  Wyświetleń: 1427
 1094. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck-Kamyk
  Wyświetleń: 1427
 1095. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1427
 1096. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1427
 1097. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 1426
 1098. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 1425
 1099. Wniosek - osoba fizyczna - budynek inwentarski w Kamieńszczyźnie
  Wyświetleń: 1425
 1100. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 1425
 1101. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja Budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1424
 1102. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 28 grudnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1424
 1103. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia Pierzchno
  Wyświetleń: 1423
 1104. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/19/05
  Wyświetleń: 1423
 1105. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Łyżniaki
  Wyświetleń: 1422
 1106. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1421
 1107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.11.2011.V Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1421
 1108. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1421
 1109. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1420
 1110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1420
 1111. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 części
  Wyświetleń: 1420
 1112. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1420
 1113. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1419
 1114. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1419
 1115. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1419
 1116. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1419
 1117. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1419
 1118. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, m. Zawady
  Wyświetleń: 1419
 1119. Informcja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 1
  Wyświetleń: 1418
 1120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego ...
  Wyświetleń: 1418
 1121. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/17/08 pn Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku - Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych
  Wyświetleń: 1418
 1122. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-34/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1418
 1123. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Ostrowy
  Wyświetleń: 1418
 1124. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1417
 1125. Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 1417
 1126. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1417
 1127. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 1416
 1128. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1416
 1129. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 1416
 1130. Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1416
 1131. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 1416
 1132. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  Wyświetleń: 1415
 1133. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1415
 1134. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 1415
 1135. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.8.2012.III pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2012 r.
  Wyświetleń: 1413
 1136. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 1411
 1137. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 1410
 1138. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 1410
 1139. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1410
 1140. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 września 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1409
 1141. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1409
 1142. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/04/06
  Wyświetleń: 1409
 1143. Dot. pozwolenia wodnoprawnego - przekroczenie rzeki Szarlejki w msc. Szarlejka
  Wyświetleń: 1407
 1144. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1407
 1145. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1407
 1146. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1407
 1147. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1407
 1148. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 1406
 1149. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1406
 1150. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 1406
 1151. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-28/08 pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 1406
 1152. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1406
 1153. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1405
 1154. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III 3432-04/09
  Wyświetleń: 1405
 1155. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 1405
 1156. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1405
 1157. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytor Wewnętrzny - Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1404
 1158. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Edition One
  Wyświetleń: 1404
 1159. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ,,Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego poprzez wykonanie chodników dla pieszych – 2 części’’
  Wyświetleń: 1404
 1160. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 1403
 1161. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 1403
 1162. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej.
  Wyświetleń: 1403
 1163. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 1403
 1164. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-27/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 1403
 1165. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej Nr S 2041 Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 1403
 1166. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1403
 1167. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 1402
 1168. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1401
 1169. Przetarg nieograniczony na opracowanie aplikacji połączenia kopii materiałów (operatów pomiarowych) z bazą opisową i graficzną (mapy) zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 1401
 1170. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/06/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej ...
  Wyświetleń: 1400
 1171. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1400
 1172. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1399
 1173. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1399
 1174. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1399
 1175. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczna mape zasadniczą
  Wyświetleń: 1399
 1176. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytora Wewnętrznego - Kierownika Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1398
 1177. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części.
  Wyświetleń: 1398
 1178. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/25/06
  Wyświetleń: 1398
 1179. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 1396
 1180. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Radnych Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1396
 1181. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 kwietnia 2012 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1396
 1182. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1396
 1183. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1395
 1184. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1394
 1185. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/41/06
  Wyświetleń: 1394
 1186. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/09/07 - Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1394
 1187. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1394
 1188. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych adminstrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1393
 1189. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 marca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1393
 1190. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 22 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1392
 1191. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/37/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1392
 1192. Przetarg nieograniczony pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko".
  Wyświetleń: 1392
 1193. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1392
 1194. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1391
 1195. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 1391
 1196. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1391
 1197. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Opatów
  Wyświetleń: 1390
 1198. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 04.09.2008r. w sprawie sporzędzania wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1390
 1199. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 23 listopada 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1390
 1200. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczosci dla PUP
  Wyświetleń: 1389
 1201. Wyznaczenie punktów granicznych obręb Płaczki
  Wyświetleń: 1389
 1202. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1388
 1203. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 343-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 1388
 1204. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1388
 1205. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.3432-11/09 pn.: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1388
 1206. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 1388
 1207. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk
  Wyświetleń: 1388
 1208. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 1387
 1209. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1387
 1210. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1387
 1211. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1387
 1212. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 1386
 1213. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.6.1.2011.III Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1385
 1214. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/35/06
  Wyświetleń: 1385
 1215. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/02/07 - Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 1385
 1216. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 1384
 1217. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 1383
 1218. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1383
 1219. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 1383
 1220. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1382
 1221. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 1382
 1222. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 1382
 1223. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 1382
 1224. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 września 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1382
 1225. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1381
 1226. Ogłoszenie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1381
 1227. Informacja o wynikach naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1380
 1228. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1380
 1229. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
  Wyświetleń: 1380
 1230. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia PRAWO JAZDY KAT. C i PRAWO JAZDY KAT. C+E dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1379
 1231. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 1379
 1232. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości ob. Libidza dz.654/1,660/3,1033/3,1034/1,1037/1,1039/1,1053/3,1053/5,1053/8
  Wyświetleń: 1378
 1233. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 2 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1378
 1234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1378
 1235. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 1378
 1236. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1378
 1237. Przetarg nieograniczony na modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy
  Wyświetleń: 1378
 1238. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/38/06
  Wyświetleń: 1377
 1239. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1377
 1240. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 1376
 1241. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-35/08
  Wyświetleń: 1376
 1242. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-05/09
  Wyświetleń: 1376
 1243. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 1376
 1244. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 1375
 1245. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 1375
 1246. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/40/06
  Wyświetleń: 1373
 1247. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1373
 1248. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkole dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1372
 1249. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1372
 1250. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1371
 1251. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-08/08
  Wyświetleń: 1371
 1252. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-37/08 pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1370
 1253. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1370
 1254. Decyzja - Robert Mańczyk firma PPHU FUNDAMENT - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 1369
 1255. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1369
 1256. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/32/06
  Wyświetleń: 1369
 1257. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/22/06
  Wyświetleń: 1368
 1258. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR. III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1368
 1259. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1367
 1260. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 1367
 1261. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na usługę przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 1365
 1262. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych...
  Wyświetleń: 1365
 1263. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043 S Kłobuck ul. Szkolna ETAP I
  Wyświetleń: 1365
 1264. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 1365
 1265. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 1365
 1266. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 3 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1365
 1267. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1364
 1268. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko
  Wyświetleń: 1363
 1269. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/10/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1363
 1270. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1360
 1271. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Złochowice i Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 1360
 1272. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1360
 1273. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna,gm.Przystajń
  Wyświetleń: 1359
 1274. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.20.2013.I pn. Izolacja pzeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 1359
 1275. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/25/07 - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1359
 1276. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1358
 1277. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1358
 1278. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 1358
 1279. Przetarg nieograniczony na Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Nowoczesny sprzedawca”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1358
 1280. Przetarg nieograniczony pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1358
 1281. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/04/08 na wykonanie usługi modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 1357
 1282. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/18/05
  Wyświetleń: 1357
 1283. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1356
 1284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1356
 1285. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1356
 1286. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1355
 1287. Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Kalei
  Wyświetleń: 1355
 1288. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy geodezyjna stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1355
 1289. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3475/01/05
  Wyświetleń: 1354
 1290. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1354
 1291. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/29/06
  Wyświetleń: 1353
 1292. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1352
 1293. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1351
 1294. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1351
 1295. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1350
 1296. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 1349
 1297. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej ...
  Wyświetleń: 1349
 1298. Informacja o zmianie dziennego czasu pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie od 03 lipca do 25 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1348
 1299. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1348
 1300. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1347
 1301. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporzadzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 1347
 1302. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 1347
 1303. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1347
 1304. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2014, godz. 9.00
  Wyświetleń: 1347
 1305. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 1346
 1306. Zakup i dostawa materiałów biurowych – 2 zadania
  Wyświetleń: 1346
 1307. Decyzja w sprawie ustalenia Wspólnoty Leśnej dz. 66/1, 66/2, 66/3, 67 obręb Rozalin gm. Lipie
  Wyświetleń: 1345
 1308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1345
 1309. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działek w obrębie Nowa Wieś gm. Popów
  Wyświetleń: 1345
 1310. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1344
 1311. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 1344
 1312. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1344
 1313. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1343
 1314. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 1343
 1315. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 1343
 1316. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1342
 1317. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2013.I pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1342
 1318. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 1342
 1319. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 1342
 1320. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla typu eko - groszek 30 ton
  Wyświetleń: 1342
 1321. Przetarg nieograniczony pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 1342
 1322. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1340
 1323. Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 1340
 1324. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.38.2013.III pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 1339
 1325. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1337
 1326. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1337
 1327. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert 2011
  Wyświetleń: 1337
 1328. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działki w obrębie Łobodno
  Wyświetleń: 1337
 1329. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr: 1,2,3,4,6,8,9,12,13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr: 5,7,10,11,14,15,16
  Wyświetleń: 1337
 1330. Decyzja - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na środki chemiczne
  Wyświetleń: 1336
 1331. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1336
 1332. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o znaku AB.673.1.115.2017.B z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1335
 1333. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoelnia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1335
 1334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1335
 1335. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1334
 1336. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1334
 1337. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1334
 1338. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 czerwca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1334
 1339. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 8 lutego 2013 roku
  Wyświetleń: 1333
 1340. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1333
 1341. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-27/08 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 1333
 1342. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1333
 1343. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 1332
 1344. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1332
 1345. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1331
 1346. Ogłoszenie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 1330
 1347. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-33/08 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1330
 1348. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 1330
 1349. Dot. postępowanie przetargowe Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1329
 1350. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1329
 1351. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 28 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1329
 1352. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 1329
 1353. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1328
 1354. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1328
 1355. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.24.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 1327
 1356. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.39.2013.III pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 1327
 1357. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1327
 1358. Zawiadomienie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 dnia 16 sierpnia 2011 roku na piętrzenie wody w kanale "Młynówka" w miejscowości Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 1327
 1359. Zgłoszenia budowlane - 2020 rok
  Wyświetleń: 1327
 1360. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2015 pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 2057 S, nr 2058 S, nr 2062 S, nr 2061 S relacji Truskolasy - Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła I
  Wyświetleń: 1326
 1361. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1326
 1362. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.272.1.4.2012.III Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1326
 1363. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, gm. Popów
  Wyświetleń: 1326
 1364. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/46/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 1325
 1365. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budyku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1325
 1366. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1325
 1367. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2015 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1325
 1368. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1325
 1369. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Suchany
  Wyświetleń: 1325
 1370. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 1324
 1371. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku
  Wyświetleń: 1324
 1372. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatówdo Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1323
 1373. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 1323
 1374. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania, za działki gruntu położone obrębie Wapiennik gm. Miedźno wydzielone pod rozbudowę drogi gminnej
  Wyświetleń: 1322
 1375. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, obręb Kalej
  Wyświetleń: 1322
 1376. Wniosek Dawid Fabryczny Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Dawids - budowa budynku do odzysku metali kolorowych i tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1321
 1377. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1321
 1378. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2006 rok
  Wyświetleń: 1320
 1379. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1319
 1380. Starostwo Powiatowe w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2014 roku będzie nieczynne
  Wyświetleń: 1319
 1381. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1318
 1382. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 1318
 1383. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, orogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1318
 1384. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/40/06
  Wyświetleń: 1318
 1385. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/29/05
  Wyświetleń: 1318
 1386. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1318
 1387. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia mapy do regulacji działu I księgi wieczystej oraz aktualizacji użytków dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1318
 1388. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 1173/28, obręb Kuźniczka
  Wyświetleń: 1318
 1389. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1317
 1390. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrootnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1317
 1391. Przetarg nieograniczony na wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych
  Wyświetleń: 1317
 1392. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 1317
 1393. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 1316
 1394. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 marca 2013 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1316
 1395. Zakup i dostawę bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 22865000)
  Wyświetleń: 1316
 1396. Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie
  Wyświetleń: 1314
 1397. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1314
 1398. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych - 2 zadania
  Wyświetleń: 1314
 1399. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie i przemieszczania pojazdów z drogi oraz ich przyjmowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 1314
 1400. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1312
 1401. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1311
 1402. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1311
 1403. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/24/05
  Wyświetleń: 1311
 1404. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 1311
 1405. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 450/128
  Wyświetleń: 1311
 1406. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku pn. Uchwała Rady Powiatu Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1310
 1407. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobuck
  Wyświetleń: 1310
 1408. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2013.V pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1310
 1409. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1310
 1410. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 1310
 1411. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1310
 1412. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 1310
 1413. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1309
 1414. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1309
 1415. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1309
 1416. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A.Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1307
 1417. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-03-11 - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół nr 3, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1307
 1418. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1307
 1419. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-21/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1307
 1420. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 1307
 1421. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1306
 1422. Informacja z otwarcia ofert - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu ...
  Wyświetleń: 1305
 1423. Ogłoszenie dotyczące cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.6223-2/03/10 z dnia 16.08.2011r.
  Wyświetleń: 1305
 1424. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.14.2011.III - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 1305
 1425. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1305
 1426. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/30/06
  Wyświetleń: 1305
 1427. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1305
 1428. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1305
 1429. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1304
 1430. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 283/1, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 1303
 1431. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1303
 1432. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 1302
 1433. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1302
 1434. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1302
 1435. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1302
 1436. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1302
 1437. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1301
 1438. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Zarządu Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1301
 1439. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1301
 1440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1301
 1441. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 1300
 1442. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1300
 1443. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)
  Wyświetleń: 1300
 1444. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/17/05
  Wyświetleń: 1300
 1445. Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1300
 1446. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.8.2011.V - Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 1299
 1447. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-36/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1299
 1448. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1299
 1449. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu sporządzenia wykazów synchronizacyjnych oraz przeliczenie powierzchni, obręb Hutka
  Wyświetleń: 1299
 1450. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014...
  Wyświetleń: 1299
 1451. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1298
 1452. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 1298
 1453. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1297
 1454. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1295
 1455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 1294
 1456. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr ZI.I. 3432/05/08 na wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1293
 1457. Przetarg nieograniczony - Remont boiska wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1293
 1458. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/30/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1290
 1459. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach ul. Dąbrowskiego 69 – działka nr 748/2
  Wyświetleń: 1290
 1460. Zaproszenie do składania ofert - Wycena nieruchomości położonej w Miedźnie przy ul. Gwiezdnej 1
  Wyświetleń: 1290
 1461. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli w Zespole Szkół w Krzepicach przy ul. Ryły 26
  Wyświetleń: 1289
 1462. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 1288
 1463. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1287
 1464. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1287
 1465. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk
  Wyświetleń: 1287
 1466. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1286
 1467. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1286
 1468. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 3432-33/08
  Wyświetleń: 1286
 1469. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1285
 1470. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/13/07 - Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1285
 1471. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy
  Wyświetleń: 1285
 1472. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1284
 1473. Przetarg nieograniczony na zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1284
 1474. Wykaz rzeczy znalezionych według stanu na dzień 18.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1284
 1475. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1283
 1476. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 1283
 1477. Ogłoszenie o wyniku postępowania zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1283
 1478. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/37/06
  Wyświetleń: 1283
 1479. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1283
 1480. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1283
 1481. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmnie trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1282
 1482. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki
  Wyświetleń: 1281
 1483. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 1280
 1484. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 maja 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1280
 1485. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I.3432/07/08 na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 1278
 1486. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1278
 1487. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu fryzjerskiego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie...
  Wyświetleń: 1278
 1488. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1277
 1489. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1277
 1490. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1276
 1491. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/44/06
  Wyświetleń: 1276
 1492. Informacja dotycząca pracy Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1275
 1493. Program Współpracy z organizacjami samorządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 1275
 1494. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1275
 1495. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1274
 1496. Wniosek - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne
  Wyświetleń: 1274
 1497. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1273
 1498. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-40/08
  Wyświetleń: 1273
 1499. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.IV. 3422-02/09
  Wyświetleń: 1272
 1500. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
  Wyświetleń: 1272
 1501. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 1271
 1502. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/34/06
  Wyświetleń: 1271
 1503. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 1271
 1504. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1270
 1505. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 1270
 1506. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 111, obręb Stany
  Wyświetleń: 1270
 1507. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-4 /09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 1269
 1508. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/ 03/12-4 /09 z dnia 15 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1268
 1509. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/48/06
  Wyświetleń: 1267
 1510. Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)”
  Wyświetleń: 1267
 1511. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami ustanowionego na rzecz Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1267
 1512. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012
  Wyświetleń: 1266
 1513. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1266
 1514. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 1265
 1515. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1262
 1516. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 1262
 1517. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1261
 1518. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2014 pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 1260
 1519. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę współfinansowanego przez Unię Europejską...
  Wyświetleń: 1260
 1520. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2015 rok
  Wyświetleń: 1260
 1521. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla dziełek z obrębu Mokra oraz dokumentacji geodezyjnej do zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Mokra
  Wyświetleń: 1260
 1522. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1259
 1523. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka ...
  Wyświetleń: 1259
 1524. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 1258
 1525. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1258
 1526. Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, obręb Libidza, działka 657/2
  Wyświetleń: 1257
 1527. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 listopada 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1257
 1528. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1256
 1529. Informacja z otwarcia ofert - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1255
 1530. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 1255
 1531. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1255
 1532. Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 1255
 1533. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie "analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1414 z późn. zm.)"
  Wyświetleń: 1255
 1534. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 1254
 1535. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1253
 1536. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1253
 1537. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacj i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1252
 1538. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1252
 1539. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 1251
 1540. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-04/08
  Wyświetleń: 1251
 1541. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 1250
 1542. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1249
 1543. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 1249
 1544. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1248
 1545. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Krzepice miasto Krzepice
  Wyświetleń: 1248
 1546. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1247
 1547. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 545/10 i 545/11, obręb Popów
  Wyświetleń: 1247
 1548. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/22/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS
  Wyświetleń: 1246
 1549. Zaproszenie do składania ofert: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1246
 1550. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji współfinansowanego przez Unię Europejską
  Wyświetleń: 1245
 1551. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1245
 1552. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 1244
 1553. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1244
 1554. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1244
 1555. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1243
 1556. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/06/06
  Wyświetleń: 1242
 1557. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/21/07 - Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1242
 1558. Przetarg nieograniczony - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1242
 1559. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1242
 1560. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1241
 1561. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/09 on. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 1241
 1562. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 1241
 1563. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1241
 1564. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1240
 1565. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-04/09
  Wyświetleń: 1240
 1566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Pankówki dla potrzeb zbiornika wodnego PANKI
  Wyświetleń: 1239
 1567. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/38/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo - wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1239
 1568. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1238
 1569. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 1238
 1570. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 StandardEditio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej Software License Opdate & Suport
  Wyświetleń: 1237
 1571. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1236
 1572. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/39/06
  Wyświetleń: 1235
 1573. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1235
 1574. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego – 7 części
  Wyświetleń: 1234
 1575. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-39/08
  Wyświetleń: 1234
 1576. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 1233
 1577. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/30/05
  Wyświetleń: 1233
 1578. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 27 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 1231
 1579. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1231
 1580. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1231
 1581. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1231
 1582. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/31/06
  Wyświetleń: 1231
 1583. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 1231
 1584. Otwarty Konkurs Ofert 2012
  Wyświetleń: 1230
 1585. Informacja dotycząca zmiany godzin pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie wakacyjnym
  Wyświetleń: 1229
 1586. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 1229
 1587. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1229
 1588. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1228
 1589. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/28/06
  Wyświetleń: 1228
 1590. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 26 października 2011 roku
  Wyświetleń: 1227
 1591. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03-3/08 z dnia 06 października 2008 r.
  Wyświetleń: 1227
 1592. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1227
 1593. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1226
 1594. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 1226
 1595. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości zasobu Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1226
 1596. Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1225
 1597. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/16/05
  Wyświetleń: 1225
 1598. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze kierownicze - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1224
 1599. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/03/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006
  Wyświetleń: 1224
 1600. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.673.1.025.2019.B z dnia 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 1223
 1601. Terytorialna Komisja Wyborcza w Kłobucku - skład komisji
  Wyświetleń: 1223
 1602. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obniżonych o 25% cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1222
 1603. Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału zabudowanej nieruchomości.
  Wyświetleń: 1222
 1604. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług pocztowych na rzcz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1222
 1605. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1221
 1606. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00”.
  Wyświetleń: 1221
 1607. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1220
 1608. Wydział Komunikacji i Transportu - informacja o godzinach przyjęć w dniu 1 czerwca 2010 r. w Referacie rejestracji pojazdów
  Wyświetleń: 1220
 1609. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/05/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powi
  Wyświetleń: 1219
 1610. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/47/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1219
 1611. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1219
 1612. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 5 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 1218
 1613. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 1218
 1614. Informacja Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-4/09 z dnia 06.04.2009r.
  Wyświetleń: 1217
 1615. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1217
 1616. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1216
 1617. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin:Kłobuck,Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka-łącznie ok. 5445 ha
  Wyświetleń: 1216
 1618. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 d km 7+500
  Wyświetleń: 1215
 1619. Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku
  Wyświetleń: 1214
 1620. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1214
 1621. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 1214
 1622. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1214
 1623. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości (obręb Kłobuck) zajętej pod DW491
  Wyświetleń: 1213
 1624. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1213
 1625. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Grabarze
  Wyświetleń: 1213
 1626. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 1212
 1627. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1211
 1628. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.35.2013.III pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1211
 1629. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borowa, jednostka ewidencyjna Miedźno
  Wyświetleń: 1211
 1630. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/16/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1210
 1631. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1210
 1632. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1209
 1633. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 1209
 1634. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/20/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1209
 1635. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1207
 1636. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 1206
 1637. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-27/08
  Wyświetleń: 1205
 1638. Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 1205
 1639. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 1205
 1640. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 1204
 1641. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1202
 1642. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1202
 1643. Zapytanie ofertowe na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1202
 1644. Zawiadomienie w spr. postępowania o uznaniu nieruchomości za mienie grmoadzkie dz. 323/2 obręb Łobodno
  Wyświetleń: 1202
 1645. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/14/06
  Wyświetleń: 1201
 1646. Ogłoszenie o znalezieniu roweru
  Wyświetleń: 1201
 1647. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1201
 1648. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
  Wyświetleń: 1200
 1649. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/31/07 - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1200
 1650. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/36/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 1200
 1651. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 1200
 1652. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 1200
 1653. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1199
 1654. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1199
 1655. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1199
 1656. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/18/08 pn. Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1198
 1657. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1198
 1658. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zaprasza rolników do udziału w szkoleniu nt: Szkody łowieckie wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych oraz sposoby ich szacowania
  Wyświetleń: 1198
 1659. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Wręczyca Mała
  Wyświetleń: 1197
 1660. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Skół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1196
 1661. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/08/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 1195
 1662. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 stycznia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1195
 1663. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/41/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Prawo jazdy kat. C dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1194
 1664. Zawiadomienie do stawienia sie na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Kamyk
  Wyświetleń: 1194
 1665. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/35/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1193
 1666. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1193
 1667. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1193
 1668. Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie "Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 1192
 1669. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1192
 1670. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 1192
 1671. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 457 i 458 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1192
 1672. Ogłoszenieo udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 1191
 1673. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1190
 1674. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1190
 1675. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR.III.3432/22/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1190
 1676. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1189
 1677. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1189
 1678. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego o znaku ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 1188
 1679. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr IR 3432/12/08 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1188
 1680. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S - Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha"
  Wyświetleń: 1188
 1681. Zaproszenie do składania ofert - aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Powiatu Kłobuckiego, działki nr 320/2, 333/2 i 369/8 w obrębie Grodzisko
  Wyświetleń: 1188
 1682. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 1187
 1683. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1187
 1684. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1185
 1685. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Popów
  Wyświetleń: 1185
 1686. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 1184
 1687. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1184
 1688. Przetarg nieograniczony na zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego
  Wyświetleń: 1184
 1689. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1184
 1690. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1184
 1691. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych ...
  Wyświetleń: 1183
 1692. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 1183
 1693. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 1183
 1694. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1183
 1695. Informacja z otwarcia ofert - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000 zł
  Wyświetleń: 1182
 1696. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 1182
 1697. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/26/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1182
 1698. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.18.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 1181
 1699. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 24 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 1181
 1700. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1181
 1701. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 144 i nr 149
  Wyświetleń: 1181
 1702. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1180
 1703. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 1180
 1704. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/16/06
  Wyświetleń: 1179
 1705. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 1178
 1706. Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZI.I. 3432/02/07 w trybie zapytania o cenę - Zakup i dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 1178
 1707. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1177
 1708. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 1177
 1709. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 1177
 1710. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Górna, Kamyk, Biała Dolna, Libidza, Łobodno
  Wyświetleń: 1177
 1711. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1176
 1712. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 1176
 1713. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 22 maja 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1176
 1714. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.6.2011.V pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 1175
 1715. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 1175
 1716. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 1175
 1717. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1174
 1718. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 5 września 2008 r.
  Wyświetleń: 1173
 1719. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1173
 1720. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 1173
 1721. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 1173
 1722. Ogłoszenie o znalezieniu roweru typu górskiego
  Wyświetleń: 1173
 1723. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości 386/2,388/2,406/1,452/2,456/2,458/2, obręb Zawady - DW 491
  Wyświetleń: 1172
 1724. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 1172
 1725. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Editio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej
  Wyświetleń: 1172
 1726. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 1 marca 2010 roku - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Popów
  Wyświetleń: 1171
 1727. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/23/06
  Wyświetleń: 1171
 1728. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości (gruntu) oraz wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Nowa Wieś, gmina Popów
  Wyświetleń: 1171
 1729. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/18/06
  Wyświetleń: 1170
 1730. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-40/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1169
 1731. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1168
 1732. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 1167
 1733. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 października 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1167
 1734. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 1166
 1735. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1166
 1736. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1165
 1737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1164
 1738. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1164
 1739. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) oraz do aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 1164
 1740. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1164
 1741. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
  Wyświetleń: 1164
 1742. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji do Sądu w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w obrębie Starokrzepice
  Wyświetleń: 1164
 1743. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 143, 139, 125, obręb Węglowice
  Wyświetleń: 1163
 1744. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/42/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1162
 1745. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/43/06
  Wyświetleń: 1162
 1746. Informacja o wynikach naboru kandydata na 2 stanowiska urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1161
 1747. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnch w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1160
 1748. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.44.2013.V pn. Usprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK
  Wyświetleń: 1160
 1749. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.I pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą funkcji użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1159
 1750. Wniosek Jerzy Moskała - elektrownia wiatrowa o mocy 850kW, Zawady
  Wyświetleń: 1159
 1751. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1158
 1752. Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1158
 1753. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1156
 1754. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.43.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób berobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1156
 1755. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko - Kłobuck
  Wyświetleń: 1156
 1756. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1156
 1757. Zaproszenie do składania ofert - określeni wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1156
 1758. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 1156
 1759. Harmonogram dyżurów Terytorialnej Komisji Wyborczej w Kłobucku w dniach 20-21 października 2018 roku
  Wyświetleń: 1155
 1760. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.20.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 1155
 1761. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.37.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1155
 1762. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1154
 1763. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1153
 1764. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/40/05
  Wyświetleń: 1153
 1765. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1153
 1766. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1152
 1767. Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 1152
 1768. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumcznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1152
 1769. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 1152
 1770. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1151
 1771. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji podziałowej pomieszczeń budynku w Kłobucku ul. 11 Listopada 23, na działce nr 1060/48, obręb Zagórze m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1151
 1772. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
  Wyświetleń: 1151
 1773. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 16 września 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1150
 1774. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1150
 1775. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/12/05
  Wyświetleń: 1149
 1776. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 1149
 1777. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1148
 1778. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.14.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1148
 1779. Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1148
 1780. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1147
 1781. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części.
  Wyświetleń: 1147
 1782. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1146
 1783. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matamatyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1146
 1784. Wniosek - Jerzy MOSKAŁA - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej ora linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 1145
 1785. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1144
 1786. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/45/06
  Wyświetleń: 1144
 1787. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1144
 1788. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/20/06
  Wyświetleń: 1143
 1789. Przetarg nieograniczony pn.: "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 1143
 1790. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1142
 1791. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1141
 1792. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1141
 1793. Ogłoszenie o konsultacjach - realizacja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 1140
 1794. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.V. 272-1-03-11 pn: Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1140
 1795. Przetarg nieograniczony - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1140
 1796. Przetarg nieograniczony - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 1140
 1797. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494”
  Wyświetleń: 1140
 1798. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-08/09 pn. Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1139
 1799. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1138
 1800. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego–7 części.
  Wyświetleń: 1138
 1801. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2027 S ulicy Jagiełły i ulicy Leśnej w miejscowości Miedźno
  Wyświetleń: 1137
 1802. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1137
 1803. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1137
 1804. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Kamińsko
  Wyświetleń: 1137
 1805. Przetarg nieograniczony pn. "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - 11 części"
  Wyświetleń: 1136
 1806. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1134
 1807. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie Konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1134
 1808. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 1134
 1809. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 18 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1133
 1810. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępo